305_Undexo

UNDEXO

Under de senaste åren har det förts en diskussion om hur de svenska underleverantörerna ska kunna växa. Att det produktionstekniska kunnandet och konkurrenskraften finns är det ingen tvekan om, men i förmågan att hantera och synas på nya marknader brister det. Därtill är stödet, i form av riktade satsningar mot mindre och medelstora företag, för export svagt från samhällets sida.

Det senaste årets dramatiska konjunkturnedgång har gjort behovet av att åstadkomma en förändring alltmer akut. Agerar vi inte nu riskerar stora delar av underleverantörsindustrin att försvinna. Därför behövs en aktiv aktör som kan driva på de mindre och medelstora företagens exportfrågor. Det handlar om att se till att den aktuella företagskategorin får det stöd som behövs samt att skapa en partner för politiker, myndigheter och organisationer som kan kartlägga behov och kanalisera information. Målet är att genomföra aktiviteter som stimulerar till ökad export.

Det som under våren 2009 började som ett projekt under temat ”Fördubbla exporten inom 5 år är nu konkretiserat i den helt nya aktören UNDEXO”. Därmed har också ett initiativ tagits, där vi öppnar upp för alla som vill att de svenska underleverantörerna ska bli Sveriges nästa stora exportkraft.

www.undexo.se

Inititivtagare till UNDEXO är:
Svensk Industriförening
ELMIA
Stiftelsen IFS