Kollektivavtalet mellan Svensk Industriförening och IF Metall Industriavtalet

Den 24 maj 2013 träffade Svensk Industriförening och IF Metall överenskommelse om nytt kollektiv- avtal. Överenskommelsen är treårig och sträcker sig fr. om den 1 juni 2013 fram t. om den 31 maj 2016 ? med tre lönerevisionstillfällen den 1 juni 2013 (1,9 %), 1 juni 2014 (2,0 %) och 1 juni 2015 (2,3 %) .Uppgörelsen följer kostnadsmässigt övriga avtal på arbetsmarknaden (6,8 %) för de tre åren.

Resterande del upp till 6,8 % avsätts till en delpensionsförsäkring (se. bif.). Det som är nytt i årets avtal är att arbetsmarknadens parter enats om att ur kostnadsramen 6,8 % avsätta pengar till uppbyggandet av en delpensionsförsäkring ? hur stor avsättningen är kan variera inom olika avtalsområden. Lönepotter, ändring av tariffer mm framgår av bif. överenskommelse och bif. bil. 1.

Vid eventuella oklarheter kontakta kansliet.

Ladda ned filerna (pdf)

IF METALL Kollektivavtal_2013- 2016

Industriavtalet BILAGA LÖNER 2013