Lagpunkten

På vår samarbetspartner Lagpunktens webbplats lagpunkten.se kan
du löpande se uppdateringar av branschlaglistan. Du kan även läsa en
kortfattad beskrivning av respektive lag samt klicka dig vidare för att
läsa den i sin helhet. Branschlaglistan är helt kostnadsfri för dig som
medlem i Svensk Plastindustriförening.

Du kan också välja att bli abonnent på Lagpunkten. Många av Lagpunktens abonnenter är
idag ISO 14001 certifierade och har haft stor nytta av Lagpunktens
funktioner. Att börja använda Lagpunkten i ett tidigt skede innan själva
ISO-certifieringen har visat sig vara mycket värdefullt.

Utöver själva lagbevakningen kan varje företag som abonnerar på Lagpunkten
också hantera sin lagefterlevnad enligt en bra och enkel modell. Detta
oavsett om ni är, eller planerar att bli, ISO-certifierade. Som medlem i
branschföreningen erhåller ni dessutom 20% rabatt på Lagpunktens
abonnemang.

Som branschmedlem får du gratis tillgång till:
1. En branschanpassad laglista online
2. Kunna läsa en kortfattad beskrivning av lagen
3. Tillgång att läsa lagen i sin helhet
4. Löpande uppdateringar av branschens laglista 2 ggr per år

 

 

 

För mer information klicka här http://www.svenskplast.org/medlem-formansavtal/lagpunkten/