SPIF – Produktionseffektivitetsdag den 22 maj

Den 22 maj genomför SPIF en aktivitetsdag för att stödja sina medlemmars produktivitetsarbete. Det blir företagsbesök hos IML Technology och Addema samt en Work shop som genomförs av Exoro System där metoder presenteras för att förbättra produktivitet och lönsamhet.

Platsen blir i Jönköping hos IML Technology AB
 
Program
 
1. Samling med kaffe/fralla 10:00-10:15
 
2. Företagbesök 10:15-12:00
Besöket blir hos IML Technologies AB i Jönköping där de kommer att presentera
sin verksamhet och sitt automatiseringskoncept. IML Technologies AB är leverantör till ett antal ledande förpackningsproducenter i Europa.

3. Lunch & Visning hos Addema 12:00-13:00

4. Work shop – ”Från istid till maskintid” 13:00-14:00
Vad detta innebär kommer Exoro System att presentera bl.a. genom att visa sin förbättringsmodell med 6 värdeskapande steg.
Blir information om konkreta förbättringsmetoder och praktiska exempel.

5. Effektiva planeringsmetoder 14:00-15:00
Exoro System presenterar olika planeringsmetoder och vad som
passar beroende på kundförutsättningar och förväntningar på leveransprecision, ledtider, kapitalbindning, kvalitetskostnader etc.

6. Summering och Kaffe 15:00-15:30

Pris
Kostnadsfritt

Anmäl dig och dina kollegor>>