Inkassotjänst utan kostnad för dig som medlem

Inkassotjänst utan kostnad för dig som medlem

FROHE INKASSO AB är ett litet inkassobolag där alla är delägare och har lång erfarenhet av inkasso, vilket innebär en kontinuitet mot uppdragsgivare och en professionalitet i kontakten med gäldenärer. Tillsammans med vårt systerföretag Datainkasso AB har vi ca 1.000 st kunder som anlitar oss.

Vår erfarenhet gör att vi kan förhandla i alla de situationer som uppstår, där vi är införstådda med balansgången mellan betydelser av krav pyskologi och förmågan att få betalt utan att det påverkar er kundrelation. Telefonen utgör ett viktigt instrument i kontakten med gäldenären. Via telefon kan man på ett helt annat sätt förmedla och klargöra för gäldenären de juridiska konsekvenserna, vilket medför att även de svåraste fallen kan förmås att reglera skulden.

Om inte gäldenären inte betalar på inkassokravet, gör vi en solvenskontroll (kontrollerar betalnings förmågan) och har en dialog med er innan vi skickar vidare till kronofogden. Detta för att undvika mer kostnader för er än nödvändigt. Vi ger oss inte, kan din kund inte betala i nuläget bevakar vi den framtida betalningsförmågan och för hela tiden en dialog med kunden om en lösning på skuldfrågan.

Dessutom erbjuder vi fri juridisk inkassorådgivning per telefon.
Till de medlemar som anlitar oss ger vi gratis påminnelse etiketter som ger din påminnelse

Skicka underlag via datafiler, mail, fax, brev. Inkassokravet skickas samma dag. Glöm inte att första gången ni skickar in ett ärende ange att ni är medlemmar i SPIF.

Kontakt
Mail: info@froheinkasso.se
Tel:08-54443150
Fax: 08-54443155
Adress:
Froheinkasso AB
Box 1715
183 17 TÄBY