LIFE+ Baqua utforskar alternativ användning av bananplantor dels som förstärkningsmaterial i plast och dels som näringstillskott i fiskföda. Representanter från SPIFs styrelse var nyligen på start-up möte för projektet Baqua. Ett projekt som finansieras under EUs LIFE+ initiativ och syftar till att nå uppnå cirkulär ekonomi.

Avsikten är att använda bananplantors pseudostammar till att utvinna fiber som förstärkningsmaterial i plast och restmassa skall förädlas till kosttillskott i fiskföda. Bananplantans fiber är kort men har en hög längd/tjocklek ratio vilket gör den väl lämpad som förstärkningsmaterial. Tidiga tester visar på att lämpliga industriapplikationer av fibern skulle kunna vara exempelvis bildörrar och paneler i bilar.

När fibern väl har utvunnits finns det en stor mängd massa kvar som bland annat är rik på antioxidanter. Avsikten är att också förädla denna så att den kan användas vid fiskodling som kosttillskott. Kanarieöarnas center för aquakultur GIA, kommer i sin unika, toppmoderna anläggning undersöka hur detta skulle kunna åstadkommas.

Projektet löper över 3 år och är finansierat under LIFE+ – ett EU program med ambitionen att sluta kretsloppet och öka förädlingsgraden för industrier i olika lokala kontexter. Baqua projektet fokuserar på de bananplantager som finns på kanarieöarna. Man bedriver i dagsläget ekologiska, småskaliga bananodlingar med begränsad lönsamhet. Ett framgångsrikt projekt skulle kunna skapa en alternativ inkomstström till odlingarna och skapa värde i hela leverantörskedjan.

”Att vi från Sverige kan vara med och driva en mer hållbar utveckling för Plastbranschen, där biobaserade råvaror har en större plats, tror vi skapar nytta för våra medlemmar” säger Leif Nilsson (ordförande SPIF). ”En av Plastbranschens stora utmaningar är att finna vägar in i den cirkulära ekonomin och det här projektet ser vi som en möjlighet att bygga kunskap och kontaktytor som kan vara värdefulla för våra medlemmar i framtiden.”

Initiativet att delta i projektet från SPIFs sida är en del i ambitionen att sprida kunskap till sina medlemmar och hitta vägar att öka hållbarheten på plastprodukter. Där är förstås slutna kretslopp och naturmaterial mycket intressant.

”Den tvärvetenskapliga ansatsen där man jobbar med att utvinna maximalt av en råvara som bananer är intressant.” Säger Amit Paul (styrelseledamot SPIF) ”Plantorna ger frukt och att sedan ta hand om de stammar som man i dagsläget har en kostnad för att bli av med och istället förädla dem är intressant. Ett kretslopp som inkluderar fiskuppfödare, plastbearbetare och bananodlare är nog inget jag ens hade kunnat drömma ihop men projektet erbjuder verkligen en spännande möjlighet.”

2016-09-19   Vid pennan: Amit Paul

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *