SPIF höll sitt ordinarie årsmöte torsdagen den 15 mars på Bredaryds Värdshus.
Årsmötet besöktes av 27 deltagare. Utöver de stadgeenliga punkterna på dagordningen så diskuterades även:

  • Nytt förslag på stadgar – dessa kommer fastslås senare under 2018 på ett extra möte.
  • Översyn av medlemsavgifter – en arbetsgrupp bildades och skall arbeta under året.
  • Initiativ för att samla branschen / Samarbete med IKEM – SPIF vill verka för en mer konstruktiv debatt kring plast. Ambitionen är att samla flera aktörer från den svenska marknaden och agera mer samlat.

Leif Nilsson, RentUs AB, omvaldes som ordförande samt tre nya ledamöter valdes in. Protokoll från stämman skickas ut separat till medlemmarna.

På kvällen hade SPIF arrangerat ölprovning med Värdshusets ”planka” och 25 deltagare lät sig väl smaka. Eftersittningen var gemytlig långt in på småtimmarna.

Innan årsmötet hölls intressanta föreläsningar av SPIFs inbjudna gästföreläsare:

Per Bengtsson från Volvo om plast i dagens bilar.

Per berättade om plast i dagens bilar. Det är ca 350 kg plast i en Volvo idag. Avvägningar görs konstant med tanke på design och känsla vs funktion och vikt. Elektrifiering gör att vikten blir en allt viktigare komponent. Att köpa bil är en livsstilsinvestering, många identifierar sig med sina bilar. Det måste återspeglas i materialval, ljussättning, känsla i bilen. Att få plast att kännas lyxig är en viktig utmaning för oss i branschen att möta.

Joakim och Maria Rosberg från IMC om laserrengöring av metallytor.

Laser är ett kraftfullt och energieffektivt verktyg för rengöring av ytor. Dess största fördel är att man får en oförstörande rengöring med en teknik som är flexibel och ger mycket höga resultat. Lasern har förmåga att göra allt från enkel verktygsrengöring till att polera ytor till nyskick enligt IMC.

Dan Hagström KD Feddersen om nyheter inom plastråvaror.

Lättvikt, funktionaliserade material och mer hållbara materialval som möter kunders krav var huvudteman. Det finns idag stora möjligheter för både formsprutare och kompounderare att differentiera sig genom att erbjuda sina kunder högteknologiska lösningar. Ett annat huvudämne var den volatila marknaden och problemen kring materialtillgång. Som det ser ut idag är det något som vi i plastbranschen måste vänja oss vid. Speciellt när det gäller PA6.6.

Hans Friedsam och Bjarne Högström Nordisk Bioplastförening om trenderna inom bioplast

Föreningen arbetar med material från biobas. Om plasterna sedan är bionedbrytbara eller ej är en teknisk egenskap. Bioplast är idag både nya plaster såsom PLA och PHA men också exempelvis PA, PE från bioråvara som sockerrör eller skogen. Man producerar idag strax över 1,2 miljoner ton biobaserad plast årligen i världen. Totalt är plastmarknaden på ca 300 miljoner ton. Men bioplasten är på kraftig tillväxt.