SPIF samarbetar med vissa företag som vi bedömer kan ge dig som medlem lite extra nytta. Ett sådant företag är Lagpunkten. Plastbranschen är en reglerad bransch och vi stöter på medlemsföretag som både har anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet. Att ha koll på de relevanta lagrummen för företaget och att följa hur de uppdateras kan vara en tuff uppgift speciellt för mindre företag. Det är precis där Lagpunkten kan hjälpa till. Marie Söderström på lagpunkten tog sig tid att svara på våra frågor för att ge dig en överblick över vad tjänsten är för något och hur du kan ha som mest nytta av den.

Vad är Lagpunkten?

– Lagpunkten är ett moln-baserat verktyg för att hålla reda på att företaget följer aktuella lagar och förordningar. Lagpunkten bevakar och informerar när det sker uppdateringar och tillsammans med SPIF har vi tagit fram en branschlaglista som är en grund som alla plastföretag bör efterleva. Lagpunkten kommenterar också viktiga förändringar på vår sida Lagnytt där du kan läsa om vad som händer på lagområdet.

Vilka krav finns det för plastbearbetande företag att ha koll på lagar och regler som gäller dem?

– Alla företag måste förstås följa lagen. I vissa fall är det en självklarhet och man behöver inget särskilt verktyg för detta. Men det finns många regler som det inte är lika självklart att man har koll på.

– Senaste åren har många säkert hört talas om GDPR, där det också finns stora bötesbelopp knutna till brott mot regler. Men även andra regelverk är kopplade till böter om man inte efterlever dem. En viktig del där är arbetsmiljölagar. Idag kan arbetsmiljöverket göra flygande inspektioner och påföra böter vid avvikelser.

– Idag är det vanligt att leverantörer och andra parter vill veta att man som kund eller partner följer lagar och regler.

– Har företaget ett miljöcertifikat så är det också obligatoriskt att dokumentera hur man efterlever gällande lagar.

– Till sist är det ju även så att ett systematiskt arbete kring frågor runt lagar och regelverk bidrar till en effektiv arbetsprocess, höjer kvalitet och produktivitet samt förbättrar arbetsmiljö och trivsel för företagets egen personal.

– Så det finns många anledningar varför företaget tjänar på SPIFs samarbete med Lagpunkten.

Hur kan medlemmar i SPIF få tillgång till tjänsten?

– Genom att registrera sig på www.lagpunkten.se och ange att man är medlem i SPIF. Det tar bara ca 2 minuter. Sedan har man gratis tillgång till SPIF branschlaglista.

Medlemmar i SPIF får hela 20% rabatt om man väljer att skaffa ett eget abonnemang – vilka företag ska fundera på att skaffa ett sådant? Vad får man för mervärde?

– Som medlem i SPIF har du gratis tillgång till den laglista vi tagit fram tillsammans och det är en bra början i arbetet.

– För att komma vidare behöver man säkert lägga till lagar som inte finns med i den föreslagna laglistan eller ta bort sådant som inte är aktuellt. För att göra ändringar krävs abonnemanget som du nämner.

– Sen räcker det inte att veta vilka lagar som styr utan man måste även veta hur man ska göra för att efterleva. I Lagpunkten finns det begrepp som krav, kontroll och resultat. Kravet är företagets tolkning av vilka krav en lag ställer på verksamheten. Kontroll är de kontrollpunkter man sätter upp för att vara säker på att följa lagen. Resultat är beviset på att man efterlever en lag.

– Lagpunkten är utvecklad i samarbete med bland annat SPIF och som abonnent för du just den hjälp du behöver som plastföretag.

Hur kommer man igång med Lagpunkten – var börjar man som litet till mellanstort företag som exempelvis vill ISO14001 certifiera sig?

– För att komma igång med ett Lagpunkten-abonnemang är det enklast att registrera sig för en gratis 2-veckors provperiod. Det kostar inget och du har tillgång till alla funktioner.

– För att genomföra en certifieringsprocess, det kan vara ISO14001 eller en miljödiplomering, behöver du hjälp av någon som är expert på detta område. Lagpunkten har samarbete med flera miljökonsulter och som abonnent kan man kontakta vår support för att få hjälp med att hitta rätt här.

Gå till lagpunkten

Kontakt