SPIF söker en resursperson

Vill du vara med och bidra till en plastindustri med en plats i ett hållbart samhälle?

Svensk plastindustri har varit en viktig del av svensk industri under de sista 50 åren. Vi har varit del av utvecklingen av allt från högvoltskabel till mobiltelefoner och bilar liksom förpackningar och sjukvårdsartiklar. Plasten som material är idag kraftigt ifrågasatt och det är något som får återverkningar i vår industri. SPIF har som ambition att bedriva faktagrundad debatt, utbildning av allmänhet inklusive våra skolungdomar och vara en balanserande, kunnig faktor i utredningar som berör plast och material.

Därför söker vi nu dig som vill vara med och driva vår förening mot att bli en partner i arbetet att hitta en plats för plasten i ett hållbart samhälle.

Du kommer att arbeta med våra medlemmar, alltifrån enmansföretag till tillverkare med omsättning i hundratals miljoner SEK. Du kommer också att skapa material och underlag för hemsida, rapporter, debattartiklar och vara med vid utredningar samt verka för ökad synlighet för branschen i media. Du kommer även att få föra branschens talan i paneldebatter, seminarier, som remissinstans och i media. Din roll kan sammanfattas som sakkunnig utbildare och kommunikatör internt och externt.

Vi söker dig som vill göra skillnad. Vi på SPIF tror att syntetiska material har en plats i ett hållbart samhälle. Använt på rätt sätt tror vi att det till och med är en nyckel till att uppnå både cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Hjälp oss att skapa en mer balanserad debatt så att vi kan lösa de utmaningar vi står inför på ett långsiktigt sätt istället för att skapa suboptimala lösningar baserad på lobbying snarare än fakta.

Plats: Distans, Sverige

Anställningsform: Konsult, deltid. 20-30%.