Text av Torben Pedersen – brandbuilder.dk

Den nya cirkulära handelssajten PlasticResale.com är nu även aktuell i Sverige. Därav kan alla de skandinaviska plastföretagen nu annonsera ut och handla med alla former av överblivna och kasserade plaster och tillsatser – använda som oanvända – och i alla dess former, t.ex. i nermald form eller som granulat. Det är det danska råvaruföretaget Plastcom som står bakom det nya initiativet.

På råvaruföretaget Plastcom i Danmark, har man kommit på en bra idé som kan bidra positivt till den nordiska plastbranschens anseende. Man har nämligen utvecklat en ny webbplats – plasticresale.com, som är en nordisk cirkulär handelsplattform. På webbplatsen kan alla skandinaviska plastföretag ladda upp information om alla former av överblivna plaster och tillsatser – oavsett typ, form, mängd och färg – i syftet att sälja produkten eller materialet till andra som kan använda det. Det innebär att alla plastföretag i de tre nordiska länderna nu kan surfa in på Plastic Resale-sajten när de ska köpa råvaror och kolla om det kanske finns ett restparti med plast som de kan köpa till ett begagnat pris – istället för att köpa nytt.

”Med Plastic Resale har vi satt köp och försäljning
av restplast i system, i hela Skandinavien.”

Köp och sälj av restplast
Det är VD:n Lars Kaufmann och hans team på Plastcom som har utvecklat Plastic Resale. Det är en användardriven handelsplattform där varje enskilt företag kan teckna ett abonnemang som ger företaget rätt till att ladda upp och köpa överblivna använda eller oanvända plaster och tillsatser. När man har skapat sin profil kan man börja ladda upp sina produkter och handla direkt med andra användare som vill köpa eller sälja överbliven plast. ”Vi har gjort det enkelt för användarna att hitta och handla med varandra. Man kan säga att vi genom Plastic Resale har satt köp och försäljning av restplast i system, i hela Skandinavien. Vi tar inget handelsmässigt ansvar för de produkter som laddas upp eller de ekonomiska transaktioner som utförs mellan handelsparterna. Det klara de bäst själva.” säger Lars Kaufmann. På sajten kan man söka efter särskilda material, typer, former och färger, således kan man söka igenom hela marknadsplatsen efter just den plast man vill använda sig av. När man hittat rätt produkt kontaktar man aktuell säljare direkt på telefon eller via e-post. Det är även möjligt att ladda upp datablad och bilder som dokumentation för varje produkt.

Undvik att skicka plast till förbränning
”Många företag har stora mängder restpartier av oanvänd och/eller använd plast – även i form av obrukbara produkter – som bara står och tar plats på lagret. Förr eller senare fattar de flesta ett beslut om
att skicka sina restpartier till förbränning. Och det är just precis det vi vill förhindra.” berättar Lars Kaufmann och fortsätter: ”Om man säljer sina restpartier på Plastic Resale, omvandlar man en frustrerande utgift till en intäkt – och skonar dessutom miljön från mängder av CO2 genom att man inte skickar sina restprodukter till förbränning. Och samtidigt kan man köpa små och stora restpartier till begagnat pris. Man kan alltså vara både superegoist och miljöaktivist på samma gång – och det är ju inte så dumt,” säger Lars Kaufmann.

”Nu har alla skandinaviska plastföretag en möjlighet
att – som man säger på engelska – ’Walk the talk’.”

Ett bidrag till den cirkulära ekonomin
Lars Kaufmann, som också är ordförande för den danska plastindustrins råvaruförening, upplever precis som de flesta andra i plastbranschen att branschen är utsatt för hård press. ”Plastic Resale är vårt försök att göra skillnad genom att främja återanvändning och cirkulär ekonomi på ett helt nytt sätt. Faktum är att vi nu ger plastbranschen i Sverige, Norge och Danmark ännu en möjlighet att – som man säger på engelska – ”Walk the talk” och att utöva cirkulär produktion och därmed bidra till att göra plastindustrin ännu mer hållbar. Ju fler företag som aktivt använder Plastic Resale, desto starkare står sig plastindustrin i de tre nordiska länderna mot trycket från politiker, miljöorganisationer och resten av samhället samtidigt som branschen uppvisar ett ansvarsfullt beteende, där varje enskilt företag verkligen gör något för att minska miljöbelastningen.” avslutar Lars Kaufmann.


Plastic Resale har utvecklats och finansierats av den danska råvaruleverantören Plastcom A/S. Plastic Resale är en abonnemangsbaserad handelsplattform där användare kan köpa och sälja restpartier av både använd och oanvänd plast. Användarna handlar direkt med varandra under eget ansvar. Alla nya användare får handla i 30 dagar helt kostnadsfritt.

Det finns två abonnemangstyper:

Standard – tre månader för 650 SEK.
Första månaden är gratis. Max fem uppladdningar av produkter till försäljning. Obegränsat antal köp av andras restpartier.

Premium – tre månader för 1250 SEK.
Första månaden är gratis. Obegränsat antal uppladdningar av produkter till försäljning. Obegränsat antal köp av andras restpartier.