Plastdebatten går fortfarande het. Många av våra medlemmar upplever att det ibland är svårt att bemöta de argument man ställs inför. SPIF har därför tagit fram en presentation med ambition att presentera fakta kring plaster. Den kan användas som informationsmaterial om du har en presentation till exempel på ditt barns skola, i den lokala föreningen, vid politikerbesök eller företagsbesök. Presentationen kan laddas ned av medlemmar på vår hemsida.

SPIF anser det viktigt att vi gemensamt arbetar för att föra fram fakta när det gäller plast. Vi ska var transparenta och visa både för- och nackdelar med materialen. Målet är att bygga trovärdighet långsiktigt och att bli en part i diskussionen som besitter mycket kunskap och som man kan lita på.

SPIF har därför tagit fram en PowerPoint-serie med bilder som medlemmarna nu kan använda. Denna finns att ladda ner med inloggning här.

Observera att materialet är avsett för enskilt bruk och inte i kommersiellt ändamål eftersom SPIF inte har äganderätt till alla bilder i serien. Underlaget kommer att uppdateras löpande.

Återkom gärna med kommentarer och ändringsförslag till spif@svenskplast.org