Överlämning av skyddsutrustning till Regionen i Blekinge

I samband med att Coronakrisen var ett faktum i veckorna innan påsk tog Svensk Plastindustriförening (SPIF) på sig att kraftsamla sina medlemmar för att hjälpa sjukvården men också för att försöka hjälpa företagen till omställning när ”business as usual” inte längre var möjligt. Idag, en månad senare, levereras 100-tals ton skyddsutrustning från svensk plastindustri till de regioner och kommuner som har behov.

SPIF:s Upprop startade tidigt och på bara några dagar hade fler än 50 företag anmält intresse för att hjälpa till. Branschansvarig Lennart Johansson och frivillige Amit Paul ringde runt till regionerna och inventerade behov och kopplade ihop dem med företag som hade tagit fram produkter. En organisation som SPIF samarbetat med är stiftelsen WeFightCovid som även de fokuserat på att hjälpa regioner och kommuner att köpa in produkter och säkra tillgången på PPE.

”Under Corona-krisen har det enorma behovet av plast varit ett genomgående problem för att kunna producera skyddsutrustning till vården. När de globala leverantörskedjorna kollapsade så behövde efterfrågan på plast fyllas lokalt, och här har SPIFs samordning varit avgörande”, säger Dan Castillo grundare av WeFightCovid.

Sverige har en stark plastindustri. Bara SPIF har över 150 medlemmar. Branschen står för tusentals arbetstillfällen. Medlemmarna formar plast och är som regel små och medelstora företag. I ett hårdnande klimat på den globala marknaden är kvalitet, flexibilitet, hållbarhet och innovation ledord som branschen arbetar med sedan länge. De globala leverantörskedjorna är dock sådana att just sjukvårdsmateriel vanligen importeras – ofta från Kina.

När Coronakrisen kom till Sverige med full kraft var bristen på skyddsutrustning (s.k. PPE) ett faktum. När larmen om ockerpriser och dålig kvalitet på den skyddsutrustning man faktiskt fick fram avlöste varandra, såg svensk plastindustri det som sin plikt att försöka hjälpa till. Det gav möjlighet att både rädda hjältarna i frontlinjen – sjukvårdspersonalen – men också rädda jobb inom plastindustrin och hålla ekonomin igång.

”Vi från SPIF såg uppropet som ett sätt att göra något. Många av våra företag reagerade starkt när man såg riskerna som vårdpersonal tvingades ta när det saknades skyddsutrustning”, säger Amit Paul, en av initiativtagarna från SPIF som i vanliga fall driver företaget Paxymer AB. ”Vi som finns i branschen vet vilken kapacitet, flexibilitet och kreativitet svenska plastföretag besitter. Många är andra och tredje generationens entreprenörer. Branschen hade redan börjat ställa om, de vi kunde göra som SPIF var att sammanföra kapacitet med behov.”

Oscar Hugosson, vice VD på Scanfill, en del av Polykemikoncernen har ställt om sina produktionslinjer från att köra material till matförpackningar till att köra genomskinlig folie som sedan kan stansas och monteras till visir.

”Det har varit ett stort engagemang från våra anställda. Man har verkligen velat hjälpa till. Operatörerna har kämpat många långa timmar för att ställa om våra produktionslinjer”, säger Oscar och tillägger: ”Vi har på bara några veckor gått från 0-100 ton och från inga till ett 10-tal kunder. Mycket tack vare samordningen från SPIF.”

Helena Holmberg visar Riflex films långärmade förkläde

Helena Holmberg, Key Account Manager på Riflex Film AB, är inne på samma spår. ”I vanliga fall så exporterar vi nästan 100% av våra produkter och vi är relativt anonyma. Men det här initiativet och krisen har gett oss kontakter lokalt och nya affärsmöjligheter. Det har också gett mycket uppskattning och uppmärksamhet här i regionen.” säger hon.

Riflex Film finns i Blekinge och tillverkar både långärmade förkläden till vården och material som andra konverterar till förkläden. Förklädesproduktionen går för fullt och man tittar på möjligheter att ytterligare öka kapaciteten. ”Det  känns bra att få hjälpa till i en sådan svår situation och  att vi också kan hålla igång företaget och våra anställda. Kanske att det här till och med kan bli en ny framtida produktlinje”, fortsätter Helena.

Plastindustrin har under senare tid varit hårt ansatt av olika skatter och avgifter. Från kemikalieskatt till plastpåseskatt. Och folk i allmänhet ser plast som en svordom snarare än ett verktyg med stor potential för hållbar och resurseffektiva produkter. Den omställning vi nu sett visar på potentialen med materialfamiljen i händerna på ansvarstagande och kompetenta företag.

Plastindustrin i Sverige är på tårna när det gäller miljö och hållbarhet. Att köpa lokalt ger både arbetstillfällen men också kontroll på kvalitet och snabba leveranstider. Det ger oss också möjligheten att ställa om på det sätt som nu skett vid eventuella framtida kriser”, påtalar Amit Paul. ”Vår förhoppning är att debatten blir mer saklig och nyanserad nu när man nu ser kraften i vår lokala industri”

William Larsson demonstrerar förklädet som tillverkas av Andrénplast AB.

”Vi har ju kapacitet, maskiner och personal”, säger Johan Jäderström på Andrénplast AB i Göteborgsregionen. ”Krisen gör förstås att vi backar men att kunna ställa om på det sätt vi gjort har varit viktigt både för att behålla arbetstillfällen och känna att man gör något som faktiskt hjälper till i en svår kris.”

Andrénplast har ställt om sin produktion och har i dagsläget en kapacitet på 7 500 förkläden om dagen. Det mesta går till kommuner och därmed äldrevård. Johan tillägger: ”De med det största behovet har fått prioritet. Hela processen har präglats av samarbete snarare än konkurrens även hos inköparna. Det tror jag bara varit möjligt eftersom vi haft en lokal anknytning. Det är fint att se viljan och potentialen i lokala samarbeten.”

 

För mer information kontakta kommunikationsansvarig på SPIF

Amit Paul, 0707720096