Snart väntar julefrid, kanske?

När det är dags att bomma igen verksamheten inför julledigheten är det viktigt att göra några förebyggande åtgärder. Inbrott är trots allt vanligt och framför allt när tjuvarna kan jobba förhållandevis ostört i semestertider. Många ligor passar på när ni tar ledigt.

Antalet anmälda stölder/inbrott har en fortsatt negativ trend. Tyvärr kommer vi inte kunna se någon förändring om vi själva inte ändrar vårt beteende. Försäkringsbolagens villkor börjar stramas åt och det är därför viktigt att vi ligger steget före.

Det är billigare att förebygga inbrott än att råka ut för det. Det bästa är att ändra beteende och inte ge tjuven tillfälle, se nedan skadeförebyggande tips:

 • Vid helg, semestertider eller längre pauser i arbetet – töm arbetsplatsen, ta med din dator
 • Lämna aldrig egendom i fordon
 • Använd GPS-spårning eller stöldskyddsmärkning för dyrare egendom samt installera kameraövervakning & larm
 • Lås in och förvara utrustningen på ett säkert sätt, helst i säkerhetsskåp
 • Ha rutiner på arbetsplatsen för att hålla god ordning
 • Spärra eventuella flyktvägar
 • Installera inkrypningsskydd/galler på fönster nära marknivå samt brytskydd på ytterdörrar
 • Sätt timer på belysningen

Försäkringen ersätter oftast när man har råkat ut för skador men ibland får man avslag eller nedsättning på grund av att man inte följt de säkerhetsföreskrifter som finns. Nedan lyfter vi några områden som man tyvärr brukar missa.

Lokaler/Fastigheter

Kolla med er försäkring vilken skyddsklass ni har, många missar att uppfylla detta och får då avslag vid skada. Skyddsklass 1 eller 2 är vanligast. Anlita en låssmed för att kontrollera ert skydd. Om er lokal har en vägg mot en grannlokal, tänk på att väggen måste vara inbrottssäker. Endast gipsvägg är inte godkänt.

Övriga Tips

 • Klicka inte på obekanta länkar, se upp med länk/sms från PostNord eller andra speditörer
 • Ange alla era försäkringsställen.
 • Den angivna årsomsättningen i er försäkring måste uppdateras till er aktuella årsomsättning.

Kontaktuppgifter till försäkringsrådgivare på Säkra
Tel: 060-61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se