Miljödepartementet publicerade en remiss i slutet av förra året. Att vi inte genast noterade detta berodde på att SPIF inte var med på listan över remissinstanser, vilket givetvis var en miss av Miljödepartementet. Namnet på publikationen är som följer: Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Diarienummer: M2020/02035.

Vi tycker att SPIF är en viktig remissinstans och om någon av våra medlemmar är intresserade att bidra med synpunkter kan ni kontakta branschansvarig (Lennart Johansson).

Om stort intresse föreligger bland våra företag erbjuder sig branschansvarig att samordna bildandet av en eventuell grupp så att alla synpunkter blir framförda. Notera att remisstiden för förslagen går ut den 15 mars.

Läs mer: Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (Regeringens hemsida)