SPIF erbjuder sina medlemmar och stödmedlemmar Onlinekurser för att bygga kunskap i plastbranschen och även tillåta intressanta samtal och diskussioner.

Under 2020 satte organisationen igång med en kurs kring Analys av Plaster som blev mycket uppskattad. Intentionen är nu att fortsätta leverera innehåll för medlemmar och intresserade med talare från SPIF, våra medlemmar och relevanta partners. Ambitionen är att göra detta i digital form (liksom fysisk form när läget tillåter det). Onlinekurserna spelas in och kommer framgent att finnas tillgängliga, för dig som medlem, som inspelningar i vår kunskapsbank.

Har du idéer eller tankar kring intressanta ämnen? Eller har du något som du tror att SPIFs medlemmar skulle ha nytta av att höra? Hör av dig till spif@svenskplast.org.

Läs mer om våra onlinekurser