SPIF har svarat på Miljödepartementets Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Diarienummer: M2020/02035.

Detta skedde under tidspress eftersom SPIF inte var med på listan över remissinstanser, vilket givetvis var en miss av Miljödepartementet.  De förslag som framkommer i remissen påverkar dock våra medlemmar både direkt och indirekt och därför avsatte vi tid till att svara. En annan anledning var att de åtgärder för hållbar plastanvändning som föreslogs i promemorian inta alltid har tagit hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen. I vårt svar refererar vi ofta till vetenskapliga publikationer för att få en motvikt till för mycket tyckande. Vi anser dessutom att plasten behövs för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader.

Här är vårt svar.