Alla branscher måste ta sitt ansvar vad gäller blyprodukter och försöka eliminera användningen då riskerna med bly är för stora. Det borde även gälla myndigheternas inställning.

Food and Drug Association (FDA) säger att det inte finns någon identifierad säker nivå av bly i blod. Det var också av den anledningen man bytte ut blyet i bensin mot bensen, trots att den aromatiska föreningen är cancerframkallande. Blyexponering kan leda till högt blodtryck, muskelvärk, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter och huvudvärk.

Råd & Röns undersökning om bly i kaffefilter fick därför stort genomslag. Sedan visade det sig vara fake news, dvs att testet inte höll måttet – inget av de testade filtren lakade ur bly över gränsvärdet. Men är då faran över? För varje uppmätt värde på 10 µg/dl bly i blod minskar IQ med minst 1-3 enheter för barn. De senaste rönen påvisar att även små halter <5 µg/dl blod kan ge minskad fostertillväxt och koncentrationssvårigheter. Vad händer då med denna kunskap? Jo, den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA och EU-kommissionen vill tillåta användning av blykromat.

Inom plastindustrin har informationen om bly lett till att blystabilisatorer inte längre används vid tillverkning av t ex PVC-markrör. Dessutom har svenska plasttillverkare gjort sig av med pigment baserade på blyför(o)reningar. Något mer positivt; EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för fortsatt användning av blykromater har nyligen ogiltigförklarats vid ett domstolsbeslut.

Vi får heller inte glömma att det finns höga halter av bly i skogsmarkens ytskikt – en följd av mänskliga utsläpp i atmosfären. Bara för att en sak är naturlig kan vi inte påstå att det inte är giftigt. Vi måste minska mängden bly inte bara inom plastindustrin utan även inom skogsindustrin. Vi får inte filtrera sanningen och säga att kaffefilter av cellulosa är riskfritt bara för att det ligger inom gränsvärdet eftersom det i verkligheten är gränslöst. Vi måste stå upp för miljön och sätta p för bly.

Lennart Johansson
Branschansvarig, SPIF