Svensk Plast är rösten som driver frågan om att nå en hållbar plastanvändning. Initiativet drivs av IKEM, SPIF, Polymercentrum, Råvarugruppen och Plastmaskingruppen. Svensk Plast går in i lanseringsfas under 2022 och bjuder därmed in till informationsmöte och Q&A 3e februari 2022. Projektledaren kommer presentera både vad projektet kommit fram till, de första kommunikationskoncepten och vägen framåt.

Svensk Plast kommer börja kommunicera som en enad röst för plastbranschen under 2022. Målet är att utforska hållbar plastanvändning och, genom positiva exempel, visa på vilka möjligheter som finns med materialen.

Fokusgrupper visar på en god förutsättning för projektet

Projektet har under hösten samarbetat med en kommunikationsbyrå som bland annat har genomfört fokusgrupper med allmänheten angående attityden kring plast. Slutsatserna från studien är uppmuntrande. Allmänheten är nyfiken på plasten och givet all den negativa publicitet i media som materialen fått så vill man gärna förstå hur man ska bete sig så hållbart som möjligt. Fokuset ligger på den plast som är närmast hemma där förpackningar står högt på agendan. Plastens del i omställningen mot grön energi och fordon tar man för givet. Däremot oroar man sig för mängden plast vi använder och konsumerar liksom vad som blir av den efter att den använts. Att måla upp bilden om vilka möjligheter som finns med plasten väcker nyfikenheten och fantasin och att belysa vardagsperspektivet väcker känslorna.

De som deltog i fokusgrupperna hade en förståelse för att det inte är ett material utan en hel grupp av material som har stora skillnader både i egenskaper och klimatavtryck. Man ifrågasatte också många av de enkla ‘sanningarna’ om vad som är bra och dåligt. Ett återkommande tema när det gäller kommunikation kring komplexa ämnen, där plasten inte är något undantag, är att det är viktigt för allmänheten att få känna sig kompetent och kunnig. En annan viktig punkt är att ta avstamp i frågor där branschen och allmänheten har en gemensam startpunkt eftersom det gör det möjligt att lyssna till vad som faktiskt sägs. Båda dessa punkter arbetas nu in i både budskapen och tonaliteten i kampanjerna. Byrå och undersökningsbolag menar att givet resultaten från fokusgrupperna finns det goda förutsättningar för en organisation som Svensk Plast att lyckas förändra grunduppfattningen om plast.

“En ödmjuk, konkret framtoning som både belyser nyttan av materialen utan att ducka för de utmaningar som de innebär är vägen framåt” säger Amit Paul, projektledare “Och att få till en bred sammanslutning i hela värdekedjan som kan stå bakom avsändaren kommer öka trovärdigheten.”

Nya resurser, fler partners och lansering av projektet

Svensk Plast tar nu fram kreativa koncept baserade på fokusgrupperna, de intervjuer som gjorts i branschen och det jobb som styrgruppen gjort under hösten. Målet är att kommunicera faktabaserat, med fokus på goda exempel och prata hur vi tar ansvar i frågan tillsammans. Initiativet tar avstamp i plastindustrin och under våren, parallellt med att kommunikationskoncepten utvecklas, kommer initiativet söka partners i närliggande branscher. Fokus ligger på branscher med stor plastanvändning som idag har omfattande utmaningar kopplat till materialen. Exempelvis livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, övrig handeln, snabbmat, bilindustrin, teknikföretagen, sjukvård och återvinningsföretagen. Alla företag som har nytta av att öka sin egen och sina kunders kunskap om plast och hur den ska användas på bästa sätt är dock välkomna.

Målet är att Svensk Plast ska representera en bred sammanslutning av användare och producenter som vill arbeta för hållbar plastanvändning. Nyttan och potentialen i materialen i centrum utan att blunda för utmaningar såsom förpackningsdesign, nedskräpning, återvinning eller klimatavtryck.

Förprojektet till Svensk Plast har löpt sedan början av 2021 i två faser och nu är det dags att lansera kommunikationsplattformen under första hälften av 2022. Initiativet avser att samla ett brett urval av företag och varumärken i värdekedjan av plastanvändare med målet att skapa en mer konstruktiv plastdebatt. Hittills har initiativet finansierats av branschen med SPIF och IKEM som initiativtagare under fas 1 och därefter ytterligare stöttade av Polymercentrum, Råmaterialgruppen och Plastmaskingruppen i fas 2.

“Projektet går in i en ytterligare ny fas under våren 2022 där vi jobbar hårt för att kommunikationsplattformen får så bra förutsättningar som möjligt att nå ett stort antal människor och verkligen få till en nyansering av debatten.” säger Henrik Oxfall, IKEM

“Vi söker resurser till projektet – i form av partners men också en person som gärna kan plast och har god erfarenhet av att driva kommunikation och samordna parter i komplexa frågor.” säger Lennart Johansson, SPIF “Det här är en fråga våra medlemmar vill att vi driver och vi ser fram emot att komma igång med kommunikationen.”

Se webbinariet nedan:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *