Bioplaster vad är det?

Uttrycket bioplast används för att beskriva två olika begrepp på samma gång, vilket ofta leder till en viss förvirring. Man kan avse:

  • egenskapen att plasten är biologiskt nedbrytbar eller komposterbar
  • att råvaran för plasten är förnyelsebar eller biobaserad

Det är viktigt i dessa sammanhang att känna till att biobaserade plaster inte alltid är biologiskt nedbrytbara och att biologiskt nedbrytbara plaster inte alltid är biobaserade. Båda begreppen kan gälla samtidigt men eftersom de handlar om olika frågor och krav i samhället och på marknaden, är det viktigt att skilja dem åt.

Biologiskt nedbrytbar eller komposterbar

En plast är biologiskt nedbrytbar om den bryts ner av mikroorganismer. Vanligtvis blir slutprodukterna vatten, koldioxid och/eller metan och ny biomassa. Vid kompostering sker nedbrytningen med hjälp av mikroorganismer och vid närvaro av syre. Enligt den standard som finns för att bedöma komposterbarheten för ett material skall nedbrytningen ske på mellan 6 och 12 veckor.

Fördelar med biologiskt nedbrytbara produkter

Vanligtvis tillverkas plasterna för att ingå i hållbara produkter med lång livslängd. Inom vissa användningsområden kan det dock vara en fördel att plasten är biologiskt nedbrytbar:

  • I olika medicinska och medicintekniska tillämpningar, exempelvis nedbrytbar suturtråd och medicinkapslar som bryts ned och därmed gradvis frigör rätt mängd medicin, eller som fyllnadsmaterial i läkemedel.
  • Inom jordbruket gör nedbrytbar odlingsfilm att man slipper ta bort den sedan den fyllt sin funktion.

Ibland föreslås att nedbrytbara plaster skall vara löningen på nedskräpningsproblemen. Men detta kan inte vara en generell lösning vare sig miljömässigt eller tekniskt. Om inte förhållandena är de rätta kan den biologiska nedbrytningen ta lång tid, flera år. Plasten i förpackningarna kan även göra nytta om den samlas in, i nya produkter eller som energikälla. Lösningen på nedskräpningsproblemet kräver istället en kombination av medvetenhet, utbildning, uppföljning av lagar samt en bra avfallshantering.

Biobaserade plaster

Biobaserade plaster framställs från förnyelsebara råvaror. Det finns tre huvudargument för att använda förnyelsebara råvaror för plastframställningen:

  • Stategiskt – att minska användningen av fossila råvaror, speciellt råolja.
  • Miljömässigt – att använda förnyelsebara råvaror för tillverkningen av energi och material (som bioplaster) ses som ett bidrag för att minska utsläppen av växthusgaser, speciellt koldioxid (CO2)
  • Politiskt – att stödja förnyelsebara material är även ett stöd till jordbrukare att få fler avsättningsmöjligheter för sina grödor.
Skriv ut denna sida Skriv ut denna sida