- Svensk Plastindustriförening SPIF - https://www.svenskplast.org -

Bioplaster

Bioplaster vad är det?

Uttrycket bioplast används för att beskriva två olika begrepp på samma gång, vilket ofta leder till en viss förvirring. Man kan avse:

Det är viktigt i dessa sammanhang att känna till att biobaserade plaster inte alltid är biologiskt nedbrytbara och att biologiskt nedbrytbara plaster inte alltid är biobaserade. Båda begreppen kan gälla samtidigt men eftersom de handlar om olika frågor och krav i samhället och på marknaden, är det viktigt att skilja dem åt.

Biologiskt nedbrytbar eller komposterbar

En plast är biologiskt nedbrytbar om den bryts ner av mikroorganismer. Vanligtvis blir slutprodukterna vatten, koldioxid och/eller metan och ny biomassa. Vid kompostering sker nedbrytningen med hjälp av mikroorganismer och vid närvaro av syre. Enligt den standard som finns för att bedöma komposterbarheten för ett material skall nedbrytningen ske på mellan 6 och 12 veckor.

Fördelar med biologiskt nedbrytbara produkter

Vanligtvis tillverkas plasterna för att ingå i hållbara produkter med lång livslängd. Inom vissa användningsområden kan det dock vara en fördel att plasten är biologiskt nedbrytbar:

Ibland föreslås att nedbrytbara plaster skall vara löningen på nedskräpningsproblemen. Men detta kan inte vara en generell lösning vare sig miljömässigt eller tekniskt. Om inte förhållandena är de rätta kan den biologiska nedbrytningen ta lång tid, flera år. Plasten i förpackningarna kan även göra nytta om den samlas in, i nya produkter eller som energikälla. Lösningen på nedskräpningsproblemet kräver istället en kombination av medvetenhet, utbildning, uppföljning av lagar samt en bra avfallshantering.

Biobaserade plaster

Biobaserade plaster framställs från förnyelsebara råvaror. Det finns tre huvudargument för att använda förnyelsebara råvaror för plastframställningen: