Svensk Plastindustriförening är en branschförening för plastbearbetande industrier i Sverige. SPIF bevakar löpande nyheter och aktiviteter som kan påverka SPIF’s medlemmar. Det kan gälla nya lagar och förordningar eller branschaktiviteter som mässor och seminarier.

Som medlem i SPIF får du bland annat:
 • Tillgång till Branschens Allmänna Leveransbestämmelser samt juridisk rådgivning om tolkning och tillämpning.
 • Rådgivning samt tillgång till mallar och checklistor som du kan behöva och som berör miljö och arbetsmiljö.
 • Laglista som innehåller aktuella lagar och förordningar som berör plastbranschen.
 • Teknisk rådgivning.
 • Branschanpassad företagsförsäkring som kan utöka ditt skydd och samtidigt minska dina försäkringskostnader.
 • Komma åt fördjupad information rörande olika frågor som berör plastbranschen på SPIF’s hemsida svenskplast.org
 • Deltaga i olika föredrag och seminarier som SPIF arrangerar.
 • Deltaga i Swedish Plastic Industry Awards, som är ett event som SPIF arrangerar varje år och där priser delas ut till företag som på olika sätt gett bra service till plastbranschens medlemsföretag eller som bidragit till speciella insatser för utveckling och miljö rörande plast.

Avgifter (fastslås årligen på föreningens årsmöte)

Medlemskap

 • Medlemsavgift               500 SEK/år
 • Serviceavgift Fast          400 SEK/år
 • Serviceavgift Rörlig       0,05 % av företagets omsättning
  Lägst  5 % av aktuellt basbelopp. Högst 40 % av aktuellt basbelopp

 

Aktivt stödjande medlem:

 • Omsättning 0 – 10 MSEK         2 500 SEK/år
 • Omsättning 10 – 50 MSEK       5 000 SEK/år
 • Omsättning 50 -100 MSEK      7 500 SEK/år
 • Omsättning 100 -500 MSEK   10 000 SEK/år
 • Omsättning  > 500 MSEK        15 000 SEK/år

Ansök om medlemskap

Fyll  i kontaktformuläret nedan eller ladda ned medlemsansökan för medlemskap eller aktivt stödjande medlemskap, för att fylla i och skriva under.  Sänd den sedan till branschansvarig.