Kategori: Okategoriserade

Atomler lanserar handelsplattform för återvunnen plast

SPIF har under en längre tid stött verksamheten som bedrivs av Atomler AB och nu har deras arbete resulterat i är handelsplattform för återvunnen plast. Mer info finns i deras pressmeddelande:

Pressmeddelande 2021-05-03
Atomler AB

Plattformen, som är utvecklad i nära samarbete med aktörer inom plastbranschen, ska effektivisera handeln med industriella plastfraktioner av typen PP, PE och PET och därigenom höja återvinningsgraden av plastråvara inom Europa.  Läs mer “Atomler lanserar handelsplattform för återvunnen plast”

Nyheter från branschen

En stor del av branschansvarigs uppgift är att bevaka vad som sker inom områden som kan vara av intresse för våra medlemmar. Nedan följer några ”highlights” och om mer information önskas är det bara att kontakta undertecknad. Läs mer “Nyheter från branschen”

Fartyget Ever Given och vikten av Transportförsäkring

Svensk Plastindustriförenings medlemmar har blivit drabbad av Ever Givens grundstötning i Suezkanalen då de haft gods på fartyget. Det aktualiserar frågan om Transportförsäkring högst påtagligt för SPIF:s medlemsföretag. SPIF har därför bett vår samarbetspartner inom försäkringar SÄKRA hålla ett digitalt seminarium i detta mycket aktuella ämne. Möjlighet till frågor kommer att finnas. Läs mer “Fartyget Ever Given och vikten av Transportförsäkring”

Webbkurs: Analys av plast (del 5)

Kombination av metoder, ytanalys och sammanfattning

Så var det dags att avsluta kursen Analys av plast som totalt omfattar fem delar. Denna gång behandlas kombination av olika analysutrustningar vilket har framtiden för sig, Vissa problem kan bara lösas med ytanalys och vi går igenom vilka analysmetoder som är möjliga. Därefter följer en sammanfattning av hela kursen. Givetvis är kursen gratis för våra medlemmar. Läs mer “Webbkurs: Analys av plast (del 5)”

SPIF årsmöte 2021

SPIF välkomnar alla medlemmar till årsmöte som hålls online kl 14:00 – 16:00 den 18 mars. 

Även i år är Seminarieprogrammet inställt pga Coronaviruset. Årsmötet hålls via Zoom kl 14:00 -15:00. Observera att endast medlemmar ha access till årsmötet.

Anmäl dig här

Årsmöteshandlingar skickat ut i separat mail den 4 mars till er angivna kontaktperson i SPIFs medlemsregister. Om du inte får dem, kontakta oss på ordf@svenskplast.org

Plastindustrin tar tag i plastfrågan

SPIF och IKEM tittar på kommunikationssamarbete

En samlad industri som kan kommunicera utifrån en styrkeposition har varit ett önskat läge under en längre tid. SPIF är nu med och finansierar ett förprojekt för att uppnå just detta. Amit Paul (även suppleant i SPIF) är projektledare för projektet och söker just nu input från branschen. Läs mer “Plastindustrin tar tag i plastfrågan”

Remiss gällande EU:s engångsplastdirektiv

Miljödepartementet publicerade en remiss i slutet av förra året. Att vi inte genast noterade detta berodde på att SPIF inte var med på listan över remissinstanser, vilket givetvis var en miss av Miljödepartementet. Namnet på publikationen är som följer: Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Diarienummer: M2020/02035. Läs mer “Remiss gällande EU:s engångsplastdirektiv”

Del 3 av onlinekursen “Analys av plaster”

Vi har nu kommit till del 3 i kursen Analys av Plaster via nätet. Den äger rum den 24 februari kl 09:00-09:45. Denna gång handlar det bl.a. om FTIR och termisk analys med DSC och TGA. DSC används för att bestämma smälttemperatur och kristallinitet. Med TGA registrerar man viktförändringar och på så sätt kan halten fyllmedel bestämmas. Kursen är givetvis gratis för våra medlemmar. Läs mer “Del 3 av onlinekursen “Analys av plaster””