Kostnadsfri konsultation

Föreningen har tagit fram leveransbestämmelser anpassade för den plastbearbetande industrin. Leveransbestämmelserna kan du hämta under fliken ”För medlemmar” när du är inloggad . Du som medlem får rådgivning i tillämpning och tolkning av SPIFs leveransbestämmelser.

Juridisk service i:
  • miljörättsliga frågor
  • arbetsmiljörättsliga frågor
  • avtalstolkning m m

Kontakta oss: ordf@svenskplast.org