- Svensk Plastindustriförening SPIF - https://www.svenskplast.org -

Miljöpolicy

Svensk Plastindustriförening, SPIF, finns till för att stärka den mindre och medelstora plastindustrin i Sverige. Vi hjälper våra medlemmar med stöd, råd och service i frågor där företagen själva inte har egna specialister. SPIF är en av drygt tjugotalet branschföreningar inom Svensk Industriförening, Sinf.

Vision

Vår vision är att tillsammans med våra medlemsföretag kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Detta ska ske genom ett aktivt miljöarbete hos SPIF och dess medlemsföretag. Ett ledord i vårt miljöarbete ska vara dialog, dels med våra medlemmar men också med marknaden för att identifiera behov och myndigheter för att kunna vara en del av de beslut som rör plastindustriföretagen.

Vi ska tillsammans med våra medlemmar arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet genom att:
Vi utgår från att våra medlemsföretag aktivt arbetar med att förbättra sin miljöprestanda bland annat genom att efterleva de lagstyrda krav som finns gällande: