Nyheter

Nyheter

Okategoriserade

Centerpartiet: “All ny plast ska göras av återvunnen plast”

Annie Lööf och Rickard Nordin, den senare klimat-och energipolitisk talesperson, har i en debattartikel föreslaget att all plast ska göras av återvunnen plast. Det visar att man inte på något sätt är i fas med vad som svensk plastindustri arbetar med och än mindre har förståelse för plastens roll i ett cirkulärt samhälle. Läs mer “Centerpartiet: “All ny plast ska göras av återvunnen plast””

Okategoriserade

Atomler lanserar handelsplattform för återvunnen plast

SPIF har under en längre tid stött verksamheten som bedrivs av Atomler AB och nu har deras arbete resulterat i är handelsplattform för återvunnen plast. Mer info finns i deras pressmeddelande:

Pressmeddelande 2021-05-03
Atomler AB

Plattformen, som är utvecklad i nära samarbete med aktörer inom plastbranschen, ska effektivisera handeln med industriella plastfraktioner av typen PP, PE och PET och därigenom höja återvinningsgraden av plastråvara inom Europa.  Läs mer “Atomler lanserar handelsplattform för återvunnen plast”

Okategoriserade

Fartyget Ever Given och vikten av Transportförsäkring

Svensk Plastindustriförenings medlemmar har blivit drabbad av Ever Givens grundstötning i Suezkanalen då de haft gods på fartyget. Det aktualiserar frågan om Transportförsäkring högst påtagligt för SPIF:s medlemsföretag. SPIF har därför bett vår samarbetspartner inom försäkringar SÄKRA hålla ett digitalt seminarium i detta mycket aktuella ämne. Möjlighet till frågor kommer att finnas. Läs mer “Fartyget Ever Given och vikten av Transportförsäkring”

Okategoriserade

Webbkurs: Analys av plast (del 5)

Kombination av metoder, ytanalys och sammanfattning

Så var det dags att avsluta kursen Analys av plast som totalt omfattar fem delar. Denna gång behandlas kombination av olika analysutrustningar vilket har framtiden för sig, Vissa problem kan bara lösas med ytanalys och vi går igenom vilka analysmetoder som är möjliga. Därefter följer en sammanfattning av hela kursen. Givetvis är kursen gratis för våra medlemmar. Läs mer “Webbkurs: Analys av plast (del 5)”