Nyheter

Nyheter

Medlem Cases

Hur mycket vet Du om Dina anställda? Vad borde…

Hur mycket vet Du om Dina anställda? Vad borde du veta?

Case

”Vi anställde nyligen en ny CAD-Designer. Han hade ett mycket imponerande CV med studier bland annat i konstvetenskap från Rom. Några månader efter att Peter varit anställd hos oss upptäckte vi att hans meriter som han lämnat in var falska. Förutom de falska meriterna uppkom det även att han hade en prick i belastningsregistret. Vi till fället då Peters handlingar uppdagades hade provanställningen redan omvandlats till fast anställning. Hur gör vi nu?”

Läs mer “Hur mycket vet Du om Dina anställda? Vad borde du veta?”

Aktiviteter

ELMIA-POLYMER 2015

elmia polymer

ELMIA-POLYMER 2015

Elmia Polymer är Skandinaviens största renodlade mässa för plast- och gummiindustrin och erbjuder ett högtklassigt utbud inom områdena formsprutning, extrudering och kompondering.

När det gäller råmaterial, bearbetningsmaskiner, kringutrustning och automatiseringslösningar är mässan en värdefull informationskälla, idéspruta och trendbarometer med en unik, personlig och avslappnad atmosfär.
Elmia Polymer är ett väldigt effektivt sätt att göra affärer med branschen och ett mycket viktigt forum för att visa plastens och gummits betydelse i det dagliga livet.
Elmia Polymer arrangeras 21-24 april 2015 på Elmia i Jönköping.

http://www.elmia.se/sv/polymer/

 

 

Arkiv

ELMIA-SUBCONTRACTOR 12 – 15 November 2013

Subcontractor_logoype300x86px

 

ELMIA-SUBCONTRACTOR 12 – 15 November 2013

En levande industri på Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder – en äkta specialistmässa för produktutveckling och inköp.Mässan arrangeras på Elmia i Jönköping. Här samlas årligen runt 1200 utställare från cirka 30 länder. 2012 besöktes mässan av drygt 14000 besökare. Sällan har du chans att på så kort tid träffa så många som är knutna till underleverantörsindustrin!

Att mässan är viktig är uppenbart. Här grundläggs varje år affärer för närmare 18 miljarder kronor!

Läs mer om Elmia Subcontractor >>

Arkiv

PLASTTEK NORDIC 9 – 10 april 2014

Plastteknik

PLASTTEK NORDIC 9 – 10 april 2014

Var: Malmömässan, Malmö

När: 9 – 10 april 2014

Efter sex år på marknaden tar Plastteknik nu nästa steg och kan efter succén 2013 kalla sig Nordens viktigaste mässa för alla som är verksamma inom polymerindustrin. Nytt för 2014 är att mässan får en mer internationell prägel och går från en svensk/dansk mässa till en mässa som vänder sig till hela Norden!

Läs mer om mässa här >>

www.easyfairs.com

Arkiv

Paxymer i PP-fiber en vinnare i Mistra Innovations utlysning…

Amit
Paxymer i PP-fiber en vinnare i Mistra Innovations utlysning om totalt 17 miljoner

Flame retarded polypropylen fibre (FlameR) som leds av Paxymer fick anslag i Mistra Innovations andra utlysning. Projektet går ut på att utveckla en giftfri flamskyddad Polypropen-(PP)-fiber med Paxymers teknologi som bas.

“Marknaden letar idag efter ersättning till den dominerande polyesterfibern för att uppnå mer miljöanpassade alternativ. Att gå över till polypropenfiber förbättrar återvinningsmöjligheterna och innebär vikt- och kostnadsbesparingar”. säger Amit Paul, VD för Paxymer och projektledare “Projektgruppen täcker hela värdekedjan för fibermaterial och målet är klart: en fiber som inte bara kommersiellt utan även forskningsmässigt kommer att vidga möjligheterna för gröna material”.

Läs mer “Paxymer i PP-fiber en vinnare i Mistra Innovations utlysning om totalt 17 miljoner”

Arkiv

Pressmeddelande den 13 augusti 2013

Anders nyttoaktuellt

 

Ljusare tider för svenska underleverantörer

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste Underleverantörsbarometer och siffrorna visar en tydlig uppgång. Nu spås en riktig högkonjunktur i mitten av 2014.
‐ Nära hälften av företagen ökade omsättningen under årets andra kvartal vilket är en klar förbättring jämfört med första kvartalet. Det är naturligtvis otroligt glädjande siffror och besked, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf.

Den positiva utvecklingen stärks då 46 procent tror på en ökning av orderingången för tredje kvartalet.

‐Signalerna ser bra ut, men vi bedömer fortfarande att återhämtningen kan ta tid, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf. Inte förrän 2014 är vi tillbaka på önskad nivå. Efter tre svaga kvartal noteras en tydlig uppgång av omsättningen som förstärks av att tron på uppgång i kommande kvartal stärkts. Ytterligare en indikation på bättre tider är att andelen företag som anger brist på utbildad arbetskraft ökat från 42 procent till 48 procent mellan första och andra kvartalet.

Sinf:s Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer.

Barometern för det första kvartalet som avlutades den 12 augusti visar bland annat på följande resultat gällande konjunktur‐ och ordernedgång:

  • 67 procent av underleverantörerna bedömer att de är inne i lågkonjunktur. En majoritet av företagen tror att en vändning kommer inom 6‐12 månader. Jämfört med förra mätningen förväntas därmed uppgången ligga närmare än vad man tidigare bedömt.
  • 43 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal, vilket är en uppgång ökning jämfört med förra mätningen då 31 % ökade omsättning.
  • 46 procent bedömer att orderingången ökar i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2013.
  • Barometern visar att 65 procent av företagen kommer att behålla sin personalstyrka, medan 22 procent planerar att anställa. Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt stor, vilket 48 procent av företagen anger som ett problem.

‐En nyckelfråga för företagens framgång är försäljning, både när det gäller till kund och att sälja in sig själva som arbetsgivare. De största hoten mot företagens tillväxt är försäljningskapaciteten samt tillgången på kompetens arbetskraft. Den största risken är kunders orderneddragningar. Sammantaget visar det att marknads‐ och säljfrågorna är helt avgörande för underleverantörerna, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070‐759 62 19

Nyheter

Energimarknadsinspektionen alltför tandlös

Energimarknadsinspektionen alltför tandlös

Kunderna pekar på det orimliga i att samma nät ska betalas flera gånger, medan elnätsbolagen menar att nyinvesteringar värderas för lågt.

Elmarknaden består av tre delar; produktion, distribution (nät) och handel. Marknaden för produktion är ett reglerat oligopol, med ett mindre antal stora producenter. Den energipolitiska debatten förminskas inte sällan till att gälla blott denna marknad. Kunderna berörs emellertid även av vad som händer på de andra delarna av marknaden. Elhandeln avreglerades 1996, och är sedan dess konkurrensutsatt. Däremot är distributionen “själva elnäten” alltjämt ett så kallat naturligt monopol.

På varje ort finns endast ett elnät. Kunderna kan med andra ord inte byta elnätsleverantör med mindre än att flytta. Det finns inget konkurrenstryck som kan sporra elnätsbolagen att förbättra sin service eller pressa sina priser.

Läs hela artikeln från SvD här

Press och Artiklar

FKG välkomnar regeringens förslag

Fordonskomponentgruppen välkomnar regeringens förslag angående betalning av faktura på 30 dagar

Foto: Fredrik Sidahl, VD FKG

Små och medelstora företag samt underleverantörsföretag ska inte tvingas att agera bank, vilket blir effekten av indirekt kreditgivning vid långa betalningstider. Därför välkomnar FKG – Fordonskomponentgruppen regeringens förslag om en tvingande lagstiftning med 30 dagars betalningstid i näringslivet. FKG vill även ha tydliga övergångsregler.

Läs mer “FKG välkomnar regeringens förslag”

Arkiv

För 4:dje året i rad delades Swedish Plastics Industry…

Vinnarna

 

 

 

 

 

För 4:dje året i rad delades Swedish Plastics Industry Awards ut i samband med den stora plastfesten. Ett stort grattis till pristagarna Engel, Ferbe, Polykemi och Erteco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnarna av Plastics Industry Awards 2013

Kategori: Bästa Maskin- och kringutrustningsleverantör

– Engel

Kategori Bästa formverktygsmakare

– Ferbe

Kategori: Bästa Råvaruproducent

– Polykemi

Kategori: Bästa råvarudistributör

– Erteco

 

Se bilder från festligheterna här >>