Nyheter

Nyheter

Okategoriserade

Remiss gällande EU:s engångsplastdirektiv

Miljödepartementet publicerade en remiss i slutet av förra året. Att vi inte genast noterade detta berodde på att SPIF inte var med på listan över remissinstanser, vilket givetvis var en miss av Miljödepartementet. Namnet på publikationen är som följer: Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Diarienummer: M2020/02035. Läs mer “Remiss gällande EU:s engångsplastdirektiv”

Okategoriserade

Del 3 av onlinekursen “Analys av plaster”

Vi har nu kommit till del 3 i kursen Analys av Plaster via nätet. Den äger rum den 24 februari kl 09:00-09:45. Denna gång handlar det bl.a. om FTIR och termisk analys med DSC och TGA. DSC används för att bestämma smälttemperatur och kristallinitet. Med TGA registrerar man viktförändringar och på så sätt kan halten fyllmedel bestämmas. Kursen är givetvis gratis för våra medlemmar. Läs mer “Del 3 av onlinekursen “Analys av plaster””

Okategoriserade

Privat-offentlig samverkan som en del av försörjningsberedskapen?

Under kriser såsom Västmanlandbranden 2014 och under rådande pandemi uppkommer brist på materiel och skyddsutrustning. Med anledning av detta genomfördes ett examensarbete vid Lunds universitet där vår vice ordförande Göran Nilsson och branschansvarige Lennart Johansson ställde upp på intervju för att dela med sig av erfarenheter när Svensk Plastindustriförening (SPIF) kraftsamlade sina medlemmar för att hjälpa sjukvården med skyddsutrustning. Läs mer “Privat-offentlig samverkan som en del av försörjningsberedskapen?”

Okategoriserade

Stillastående verksamhet p.g.a din sjukdom

Enligt statistik går varannan småföretagare till jobbet fast de är sjuka! Detta leder ibland till svårare hälsoproblem längre fram och risk för företagets fortlevnad. Trots denna risk har bara 20 % av småföretagare försäkrat sig själv och sina anställda jmf med 73 % av större företagen.

Olyckan händer väl aldrig dig, men om den gör det har du ”råd” att vara borta från jobbet? Läs mer “Stillastående verksamhet p.g.a din sjukdom”

Okategoriserade

Branschansvarig har ordet

 

Nu när vi närmar oss slutet på året ges ett ypperligt tillfälle att nämna några höjdpunkter som branschansvarig varit delaktig i. Branschansvarig skall vara representant för SPIF i olika forum där frågor som berör svensk plastindustri behandlas. Men som ni förstår kan det ibland vara svårt att välja och vraka bland alla aktiviteter (webbinarium, projekt och seminarium) som är tänkbara med tanke på att tjänsten utgörs av 25% av en heltidsanställd person med normala årsarbetstider. Läs mer “Branschansvarig har ordet”

Okategoriserade

Onlinekurs: Analys av plaster

Produktionsproblem, ojämn kvalitet, återvunnet material, hitta rätt processparametrar på nya materialtyper, felsökning – utmaningarna som man kan stöta på vid produktion av plastmaterial är många som ni vet. SPIFs branschansvarige Lennart Johansson med lång erfarenhet inom analyser av plastmaterial gav under våren en mycket uppskattad kurs om materialanalyser och hur dessa kan användas som ett konstruktivt verktyg för att säkra produktionen och kvaliteten. Nu är det dags igen! Läs mer “Onlinekurs: Analys av plaster”

Okategoriserade

Ligg steget före skadan, speciellt i semestertid

Snart väntar julefrid, kanske?

När det är dags att bomma igen verksamheten inför julledigheten är det viktigt att göra några förebyggande åtgärder. Inbrott är trots allt vanligt och framför allt när tjuvarna kan jobba förhållandevis ostört i semestertider. Många ligor passar på när ni tar ledigt.

Antalet anmälda stölder/inbrott har en fortsatt negativ trend. Tyvärr kommer vi inte kunna se någon förändring om vi själva inte ändrar vårt beteende. Försäkringsbolagens villkor börjar stramas åt och det är därför viktigt att vi ligger steget före. Läs mer “Ligg steget före skadan, speciellt i semestertid”