Nyheter

Nyheter

Okategoriserade

SPIF söker en resursperson

Vill du vara med och bidra till en plastindustri med en plats i ett hållbart samhälle?

Svensk plastindustri har varit en viktig del av svensk industri under de sista 50 åren. Vi har varit del av utvecklingen av allt från högvoltskabel till mobiltelefoner och bilar liksom förpackningar och sjukvårdsartiklar. Plasten som material är idag kraftigt ifrågasatt och det är något som får återverkningar i vår industri. SPIF har som ambition att bedriva faktagrundad debatt, utbildning av allmänhet inklusive våra skolungdomar och vara en balanserande, kunnig faktor i utredningar som berör plast och material.

Därför söker vi nu dig som vill vara med och driva vår förening mot att bli en partner i arbetet att hitta en plats för plasten i ett hållbart samhälle.

Läs mer “SPIF söker en resursperson”

Okategoriserade

Save the date! Årsmöte för SPIF 2019

Svensk Plastindustriförening, SPIF kommer att hålla sitt årsmöte torsdag 21 mars i Bredaryd.

Vi ber er redan nu reservera eftermiddagen för intressanta föredrag och det ordinarie årsmötet. Temat kommer att kretsa kring ”Industri 4.0: Automatisering, sensorer och affärsnytta”.

Vi planerar även i år att arrangera en middag på kvällen för de som vill stanna kvar. Förra året så var vi ca 25 personer som avjöt en middag med tillhörande ölprovning tillsammans under god stämning. SPIF bjuder en person per medlemsföretag på middagen.

Detaljerat program samt anmälan kommer.

Okategoriserade

Nya medlemsavgifter för 2019

Under året hat SPIFs styrelse i en arbetsgrupp sett över våra medlemsavgifter. Resultatet av arbetet innebär en höjning som röstades inom på det extra årsmötet under hösten

Anledningen till höjningen är främst att SPIF som förening de senaste åren har höjt sin ambitionsnivå och sin aktivitetsnivå. Främst eftersom plasten som material dyker upp i media allt oftare och sällan i positiva ordalag. Vi ser det som en viktig del i föreningsarbetet att kunna delta i utredningar, och som remissinstans i de utredningar som bedrivs. En annan viktig del är att bidra till utbildning av allmänheten om plaster och dess egenskaper. Vi ska vara en balanserande och sansad part som motvikt till alla krisrubriker.

Läs mer “Nya medlemsavgifter för 2019”

Nyheter

Plastskatt? Ny stor plastutredning genomförd

Tonen i plastdebatten går alltjämt hög. Det som nu håller på att hända är att man från olika institut och myndigheter börjar komma ut med förslag för reglering. IVL startade under 2017 en statlig utredning (SOU 2018:84) som leds av Åsa Stenmark och deras rapport är nu klar. Det är tydligt att det kommer bli konsekvenser för oss användare och producenter av plast. Nedan är utredningen och dess innehåll sammanfattad.

Läs mer “Plastskatt? Ny stor plastutredning genomförd”

Okategoriserade

Det är mycket plast just nu

Plasten har varit ett hett stridsämne under det senaste halvåret. Olika utredningar och remisser har pekat ut plasten som ett av de största miljöhoten i världen.

Det anordnas en rad seminarier på olika håll kring plastens vara eller icke vara och vilken påverkan materialet har. De frågor och diskussioner som hållits har varit mer eller mindre nyanserade. SPIFs ordförande Leif Nilsson har sett till att delta i så många seminarier som möjligt för att föra fram en mer nyanserad bild av materialet och dess för- och nackdelar. Det här är en sammanfattning av sammanhangen, diskussionerna och huvudpoängerna.

Läs mer “Det är mycket plast just nu”

Okategoriserade

Förslag om höjda medlemsavgifter

Vad ska SPIF med mer resurser till?

Under året har SPIFs styrelse samt arbetsgrupper arbetat för att se över hur vi bör höja våra medlemsavgifter. Anledningen till detta är främst att SPIF som förening de senaste åren har höjt sin ambitionsnivå och sin aktivitetsnivå. Delvis för att vi själva velat och delvis eftersom plasten som material dyker upp i media allt oftare och sällan i positiva ordalag. Vi ser det som en viktig del i föreningsarbete att kunna bedriva utbildning av allmänheten om plaster och dess fördelar och nackdelar. Att vara en balanserande och sansad part som motvikt till alla krisrubriker.

Läs mer “Förslag om höjda medlemsavgifter”

Okategoriserade

Lagpunkten hjälper dig att följa aktuella lagar

SPIF samarbetar med vissa företag som vi bedömer kan ge dig som medlem lite extra nytta. Ett sådant företag är Lagpunkten. Plastbranschen är en reglerad bransch och vi stöter på medlemsföretag som både har anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet. Att ha koll på de relevanta lagrummen för företaget och att följa hur de uppdateras kan vara en tuff uppgift speciellt för mindre företag. Det är precis där Lagpunkten kan hjälpa till. Marie Söderström på lagpunkten tog sig tid att svara på våra frågor för att ge dig en överblick över vad tjänsten är för något och hur du kan ha som mest nytta av den.

Läs mer “Lagpunkten hjälper dig att följa aktuella lagar”

Okategoriserade

SPIF har tagit fram en manual för ”Bra plastförpackningar”

SPIF har tagit fram en manual för ”Bra plastförpacknigar”

Debatten om plast och miljö ser vi numera nästan dagligen. SPIF får många frågor från medlemmar men även från andra aktörer på marknaden om vad vi kan göra med våra produkter för att förbättra deras miljöprofil.

En av de utpekade ”mijlöbovarna” enligt den gängse uppfattningen i media är plastförpackningarna (inte bara plastbärkassar). Även om dessa syns i naturen när man inte lyckats kasta dem i soptunnor så finns det många fördelar med de förpackningarna, till exempel ökar de drastiskt hållbarheten på mat. Med det sagt finns det ändock utrymme till förbättring. SPIFs manual ”Bra plastförpackningar” innehåller en hel del nyttig information samt konkreta förslag på hur plastförpackningar kan göras mera återvinningsbara. Läs mer “SPIF har tagit fram en manual för ”Bra plastförpackningar””

Okategoriserade

Elastocon ackrediterade för gummiprovning

På bilden syns Ann-Cathrine Magnå som är ansvarig för Elastocons provningslaboratorium.

Swedac har nyligen ackrediterat Elastocon för 13 gummiprovningsmetoder, som ett av få eller för vissa metoder det enda laboratoriet i Sverige. Elastocon är också stödmedlem hos SPIF sen en längre tid. Vi tog kontakt med Göran Spetz på företaget för en kort intervju.

Läs mer “Elastocon ackrediterade för gummiprovning”