Nyheter

Nyheter

Okategoriserade

SPIF / SINF panel om hållbarhet och plast

Hur är det egentligen med plast och hållbarhet? Det är väl inte två ord som går ihop?

Jo det är det visst, sa en panel bestående av Leif Nilsson – branschansvarig på SPIF, Nicklas Forsström – VD på Fristad Plast, Amit Paul- VD på Paxymer och Sanna Arnfjorden Wadström – VD på SINF under en paneldiskussion på stora scenen under Elmia Subcontractor. Läs mer “SPIF / SINF panel om hållbarhet och plast”

Okategoriserade

Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?

Just nu pågår en studie om hur olika näringar påverkas ekonomiskt vid vattenavbrott. Några av er har fått information om denna studie per post men vi uppmuntrar härmed alla att delta i enkätundersökningen och därmed bidra till att stärka tillgången och leveranssäkerheten av vatten. Vi, SPIF, anser att det är viktigt att det tas fram underlag om hur samhället påverkas av vattenavbrott och vi stöder därför denna studie genom att förmedla den till våra medlemmar. Läs mer “Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?”

Okategoriserade

Nyheter inom lågfriktionstätningar

Friktion i elastiska plast- och gummitätningar är ett välkänt problem. Genom att konstruera tätningar på rätt sätt kan kostnader för energi och materialslitage minska kraftigt. Nu finns ett nytt konsortium Softslides av företag i Europa som hjälper till med beräkningar och konstruktion.

Detta är ett av resultaten från ett EU-projekt TDM-SEALS som SPIF har deltagit i.

Läs mer “Nyheter inom lågfriktionstätningar”

Okategoriserade

SPIF ger kurs om ”Uppgradering av återvunnen plast”

Återvinning av plast är högaktuellt. Många av företagen inom SPIF arbetar med återvunnet material eller utvecklar produkter inom området. Det finns dock många fallgropar. Lennart Johansson är Tekn Dr i Kemisk Teknologi och går i Kursen ”Uppgradering av plast” på ett praktiskt sätt gå igenom de vanligaste fallgroparna och hur man kan undvika dem.

Läs mer “SPIF ger kurs om ”Uppgradering av återvunnen plast””

Okategoriserade

SPIF har lämnat remissvar om skatt på plastbärkassar

Regeringen har förslagit en skatt på tre kronor för plastbärkassar samt 30 öre på mindre plastpåsar. Pengarna ska inte gå till någon miljösatsning utan användas för att finansiera slopande av värnskatten.

Om åtgärden ger minskad användning av plastbärkassar och att dessa ersätts av andra i marknaden förekommande bärkassar (t ex papper) så kommer detta att ge större miljöpåverkan enligt en undersökning från Köpenhamns Universitet.

SPIF har lämnat in ett remissvar på utredningen och nu väntar vi på vad beslutet blir. Här kan du läsa vårt remissvar.

Okategoriserade

SPIF sammanställer fakta om plast i informationsunderlag

Plastdebatten går fortfarande het. Många av våra medlemmar upplever att det ibland är svårt att bemöta de argument man ställs inför. SPIF har därför tagit fram en presentation med ambition att presentera fakta kring plaster. Den kan användas som informationsmaterial om du har en presentation till exempel på ditt barns skola, i den lokala föreningen, vid politikerbesök eller företagsbesök. Presentationen kan laddas ned av medlemmar på vår hemsida.

Läs mer “SPIF sammanställer fakta om plast i informationsunderlag”

Okategoriserade

SPIF deltar vid rundabordssamtal om kemikalieskatten

Regeringen införde 2017 en skatt på vissa kemikalier i elektronikprodukter och vitvaror. Skatten har varit hårt kritiserad både från elektronikbranschen, återförsäljare och flamskyddstillverkare i Sverige och globalt. Regeringen valde vid tillfället en ny modell för att klassificera de ämnen som skulle beskattas frikopplat från kända klassificeringar såsom riskbedömningar eller farosymboler.

Läs mer “SPIF deltar vid rundabordssamtal om kemikalieskatten”

Okategoriserade

Här ska alla plastförpackningar från svenska hushåll sorteras

– Idag invigdes Europas största sorteringsanläggning

Nu står den klar, Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar.
Drygt 150 gäster var på plats när anläggningen i Motala invigdes. Här kan alla plastförpackningar från de svenska hushållen sorteras, helt automatiskt. Anläggningen drivs av Svensk Plaståtervinning som tidigare hette Plastkretsen. Den har kostat 265 miljoner kronor att färdigställa och är finansierad av branschen, dvs de företag som omfattas av producentansvaret för plastförpackningar. Läs mer “Här ska alla plastförpackningar från svenska hushåll sorteras”