Nyheter

Nyheter

Okategoriserade

Vad är egentligen en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring är ett grundskydd för ditt företag så du kan skydda dig mot oförutsedda kostnader vid skadeståndsskyldighet.

Om någon påstår att du skadat annans egendom är det oavsett vad som hänt, den som äger egendomen som ska anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Så fort du får vetskap om att ett skadeståndskrav kommer riktas mot dig ska du anmäla till ditt försäkringsbolag. Har du underentreprenörer som orsakat skada ska även de anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Läs mer “Vad är egentligen en ansvarsförsäkring?”

Okategoriserade

Projektet “Mäta och öka cirkularitet” söker deltagare från plastindustrin

Under vintern och våren har en Vinnovafinansierad förstudie genomförts där möjligheterna att mäta resurseffektivitet och cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter undersökts. Det visade sig i projektet att det är mycket ovanligt att verkligen mäta cirkularitet. Likväl är vi och många med oss, övertygade om att vi bör mäta framstegen för att kunna genomföra bra åtgärder för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. Därför söker nu vi på Miljö & Avfallsbyrån tillsammans med SCB och ett antal företag inom fastighetsförvaltning finansiering för en fortsättning på projektet från de medel som Vinnova utlyser bland de som genomfört förstudier i utlysningen. Läs mer “Projektet “Mäta och öka cirkularitet” söker deltagare från plastindustrin”

Okategoriserade

Plastbranschens omställning räddar liv

Överlämning av skyddsutrustning till Regionen i Blekinge

I samband med att Coronakrisen var ett faktum i veckorna innan påsk tog Svensk Plastindustriförening (SPIF) på sig att kraftsamla sina medlemmar för att hjälpa sjukvården men också för att försöka hjälpa företagen till omställning när ”business as usual” inte längre var möjligt. Idag, en månad senare, levereras 100-tals ton skyddsutrustning från svensk plastindustri till de regioner och kommuner som har behov. Läs mer “Plastbranschens omställning räddar liv”

Okategoriserade

Nytt datum för SPIF:s 60-årsjubileum / Plastkampen!

Corona har stoppat mycket verksamhet, även festaktiviteter såsom SPIF:s 60-årsjubileum. Vi hade planerat att genomföra Plastkampen i samband med ett storslaget jubileumsfirande men allt fick ställas in. Plastkampen var också tänkt som första steget i en satsning för att skapa stolthet hos samtliga medarbetare, från VD till operatör, för det arbete branschen gör för att skapa effektiva och (miljö)smarta produkter. Istället fick årets ”Plastkamp” en annan innebörd: En kamp mot klockan för våra medlemmar att ställa om tillräckligt snabbt för bekämpning av Corona. Det har funnits exempel på enastående kreativitet och snabbrörlighet under våren. Läs mer “Nytt datum för SPIF:s 60-årsjubileum / Plastkampen!”

Okategoriserade

Ny Plastförsäkring i samarbete med SÄKRA

SPIF har en lång relation med SÄKRA kring plastförsäkring. Över åren har det funnits behov av att uppgradera försäkringen och villkoren så att den blir mer relevant för SPIFs medlemmar. ”Det här är en helt ny medlemsförsäkring” säger Rebecca Edman på SÄKRA ”Det är en gruppförsäkring vilket innebär att försäkringstagarna får via gemensam storlek starkare förhandlingsläge och ett bredare skydd – speciellt analyserat är det finstilta som försäkringsbolagen annars förhandlar bort.” Läs mer “Ny Plastförsäkring i samarbete med SÄKRA”

Okategoriserade

Operation Clean Sweep

Plastskräp, oavsett var det förekommer, är en fråga som väcker mycket känslor och som skadar allmänhetens bild av plast och plastindustrin. Speciellt problemet med nedskräpning i den marina miljön och mikroplaster har fått allt mer uppmärksamhet på senare år, både av myndigheter och media. Nedskräpningen är ett gränslöst problem som påverkar konsumenter över hela världen.

För att hålla rent i eget hus har plastbranschen initierat projektet ”Operation Clean Sweep” (OCS). Operation Clean Sweep är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan. OCS startade i Nordamerika för över 25 år sedan och implementerades i Europa under 2015. Läs mer “Operation Clean Sweep”

Okategoriserade

Upprop: Plastföretag – hjälp till i kampen mot Corona

Svensk plastindustriförening SPIF är för närvarande i kontakt med socialstyrelsens inköpsorganisation och avser att hjälpa dem i det krisläge som vi befinner oss i. Det finns brist i vården på en rad detaljer och skyddsutrustning. SPIF vill koppla ihop sina medlemmar som vill vara behjälpliga med kapacitet, personal eller produkter.

Läs mer “Upprop: Plastföretag – hjälp till i kampen mot Corona”

Okategoriserade

SPIFS Årsmöte 2020 hölls via Skype

SPIF:s årsmöte var planerat att äga rum i Bredaryd den 19 mars. Ett seminarieprogram med för oss aktuella frågeställningar såsom presentation av nya biomaterial från IMCD, Uppgradering av plast från vår branschansvarige Lennart och Design för återvinningsbarhet av Leif Nilsson skulle föregå själva årsmötet. Det fick tyvärr ställas in på grund av Corona-viruset. Istället hölls årsmötet via videokonferens vilket visade sig fungera mycket bra för de 14 deltagarna. Läs mer “SPIFS Årsmöte 2020 hölls via Skype”