Nyheter

Nyheter

Okategoriserade

Det är mycket plast just nu

Plasten har varit ett hett stridsämne under det senaste halvåret. Olika utredningar och remisser har pekat ut plasten som ett av de största miljöhoten i världen.

Det anordnas en rad seminarier på olika håll kring plastens vara eller icke vara och vilken påverkan materialet har. De frågor och diskussioner som hållits har varit mer eller mindre nyanserade. SPIFs ordförande Leif Nilsson har sett till att delta i så många seminarier som möjligt för att föra fram en mer nyanserad bild av materialet och dess för- och nackdelar. Det här är en sammanfattning av sammanhangen, diskussionerna och huvudpoängerna.

Läs mer “Det är mycket plast just nu”

Okategoriserade

Förslag om höjda medlemsavgifter

Vad ska SPIF med mer resurser till?

Under året har SPIFs styrelse samt arbetsgrupper arbetat för att se över hur vi bör höja våra medlemsavgifter. Anledningen till detta är främst att SPIF som förening de senaste åren har höjt sin ambitionsnivå och sin aktivitetsnivå. Delvis för att vi själva velat och delvis eftersom plasten som material dyker upp i media allt oftare och sällan i positiva ordalag. Vi ser det som en viktig del i föreningsarbete att kunna bedriva utbildning av allmänheten om plaster och dess fördelar och nackdelar. Att vara en balanserande och sansad part som motvikt till alla krisrubriker.

Läs mer “Förslag om höjda medlemsavgifter”

Okategoriserade

Lagpunkten hjälper dig att följa aktuella lagar

SPIF samarbetar med vissa företag som vi bedömer kan ge dig som medlem lite extra nytta. Ett sådant företag är Lagpunkten. Plastbranschen är en reglerad bransch och vi stöter på medlemsföretag som både har anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet. Att ha koll på de relevanta lagrummen för företaget och att följa hur de uppdateras kan vara en tuff uppgift speciellt för mindre företag. Det är precis där Lagpunkten kan hjälpa till. Marie Söderström på lagpunkten tog sig tid att svara på våra frågor för att ge dig en överblick över vad tjänsten är för något och hur du kan ha som mest nytta av den.

Läs mer “Lagpunkten hjälper dig att följa aktuella lagar”

Okategoriserade

SPIF har tagit fram en manual för ”Bra plastförpackningar”

SPIF har tagit fram en manual för ”Bra plastförpacknigar”

Debatten om plast och miljö ser vi numera nästan dagligen. SPIF får många frågor från medlemmar men även från andra aktörer på marknaden om vad vi kan göra med våra produkter för att förbättra deras miljöprofil.

En av de utpekade ”mijlöbovarna” enligt den gängse uppfattningen i media är plastförpackningarna (inte bara plastbärkassar). Även om dessa syns i naturen när man inte lyckats kasta dem i soptunnor så finns det många fördelar med de förpackningarna, till exempel ökar de drastiskt hållbarheten på mat. Med det sagt finns det ändock utrymme till förbättring. SPIFs manual ”Bra plastförpackningar” innehåller en hel del nyttig information samt konkreta förslag på hur plastförpackningar kan göras mera återvinningsbara. Läs mer “SPIF har tagit fram en manual för ”Bra plastförpackningar””

Okategoriserade

Elastocon ackrediterade för gummiprovning

På bilden syns Ann-Cathrine Magnå som är ansvarig för Elastocons provningslaboratorium.

Swedac har nyligen ackrediterat Elastocon för 13 gummiprovningsmetoder, som ett av få eller för vissa metoder det enda laboratoriet i Sverige. Elastocon är också stödmedlem hos SPIF sen en längre tid. Vi tog kontakt med Göran Spetz på företaget för en kort intervju.

Läs mer “Elastocon ackrediterade för gummiprovning”

Okategoriserade

Årets bästa leverantörer är utsedda!

Glada pristagare (fr vänster): Peter Rosengen (Polykemi), Amit Paul (Paxymer), Staffan Reimerdal (Engel), Carl-Otto Ohlsson (Erteco). Saknas på bilden gör Formteknik i Anderstorp.

I samband med årets Elmia Polymer arrangerade SPIF den årliga galamiddagen för plastindustrin. Ca 70 deltagare kom till Swedish Plastics Industry Awards i år. Som vanligt var det prisutdelning i en rad kategorier där medlemmar kunnat nominera och rösta fram de bästa leverantörerna inom plastbranschen.

Upplägget i år skiljde sig från tidigare år eftersom det gavs mer utrymme för nätverkande och samtal vilket många av besökarna uppskattade. John Houdi underhöll med både komik, buktaleri och magi och kockarna på Scandic Elmia bjöd på en utmärkt tre rätters middag. Den goda stämningen höll sig som vanlig långt in på småtimmarna.

 

 

Läs mer “Årets bästa leverantörer är utsedda!”

Aktiviteter

SPIF Seminariedag och Årsmöte i Bredaryd

SPIF höll sitt ordinarie årsmöte torsdagen den 15 mars på Bredaryds Värdshus.
Årsmötet besöktes av 27 deltagare. Utöver de stadgeenliga punkterna på dagordningen så diskuterades även:

  • Nytt förslag på stadgar – dessa kommer fastslås senare under 2018 på ett extra möte.
  • Översyn av medlemsavgifter – en arbetsgrupp bildades och skall arbeta under året.
  • Initiativ för att samla branschen / Samarbete med IKEM – SPIF vill verka för en mer konstruktiv debatt kring plast. Ambitionen är att samla flera aktörer från den svenska marknaden och agera mer samlat.

Läs mer “SPIF Seminariedag och Årsmöte i Bredaryd”