Onlinekurser

Onlinekurser

SPIF erbjuder sina medlemmar och stödmedlemmar Onlinekurser för att bygga kunskap i plastbranschen och även tillåta intressanta samtal och diskussioner.

Under 2020 satte organisationen igång med en kurs kring Analys av Plaster som blev mycket uppskattad. Intentionen är nu att fortsätta leverera innehåll för medlemmar och intresserade med talare från SPIF, våra medlemmar och relevanta partners. Ambitionen är att göra detta i digital form (liksom fysisk form när läget tillåter det). Onlinekurserna spelas in och kommer framgent att finnas tillgängliga, för dig som medlem, som inspelningar i vår kunskapsbank.

Har du idéer eller tankar kring intressanta ämnen? Eller har du något som du tror att SPIFs medlemmar skulle ha nytta av att höra? Hör av dig till spif@svenskplast.org

 


Onlinekurs: Transportförsäkringar

Transporträttens komplexitet och konsekvenser har nyligen uppmärksammats med Ever Givens haveri i Suezkanalen; en rättspraxis som har mycket lång historik. SÄKRA bjuder in till webinar som går igenom grunderna i transporträtt, Gemensamt Haveri och Incoterms samt varför man bör teckna varuförsäkring.

Ta även chansen att ställa frågor om allt möjligt avseende transportförsäkringar.

Utbildningen är som vanligt gratis för dig som är medlem i SPIF. Övriga deltagare betalar 1 200 SEK (exkl moms).

Onsdagen den 26 maj kl. 09:00-09:45.

Anmälan >>


Onlinekurser: Analys av Plast 2020/21

SPIF erbjuder en onlinekurs i “Analys av plaster”. Kursen består av 5 stycken fristående 45 minuterstillfällen och är gratis för medlemmar i SPIF. Icke medlemmar är också välkomna att delta till en kostnad av 1200 kr (exkl. moms).

Genom att Analysera plaster kan man lösa många olika typer av problem som uppstår i olika sammanhang:

  • Vid mottagningskontroll
  • Analys on-line
  • Kvalitetskontroll av produkter
  • Troubleshooting
  • För forskning och utveckling

Dessutom kan det vara nödvändigt att fastlägga status på material som skall återanvändas. Hur pass förorenat är materialet och utgör det en blandning av flera icke blandbara plaster? Då kan analys vara till stor hjälp.

I kursen beskrivs vilka metoder man kan använda för att analysera plast och när det är lämpligast att använda dem. En fördel är att vissa instrument kan användas till många olika typer av analys om man bara ha den kunskapen. Den dyraste metoden behöver inte vara heller vara den bästa.

För små-och medelstora företag är det inte motiverat att köpa mycket dyr analysutrustning men det kan vara bra att känna till olika metoders förmåga att lösa problem som kan uppstå vid framställning av plastprodukter. Ett sätt är att låta någon utomstående göra analysen, vilket är mycket kostnadseffektivt. Dessutom kan det vara viktigt att veta vilka metoder materialleverantören har tillgång till för att skapa en dialog och få hjälp vid material eller produktproblem. Det kan exempelvis handla om smältindexbestämning eller reologiska undersökningar för att bestämma status hos plasten.

Kursen är uppdelad på flera avsnitt för att deltagarna lättare skall kunna pressa in den in ofta redan full kalender. Dessutom kan man välja avsnitt efter intresse.

Kursledare: Branschansvarig Lennart KG Johansson och Moderator Niclas Forsström, Fristad Plast.

Analys av Plast

Kurslängd: Totalt 3 timmar och 45 min. Varje fristående delmoment består av 30 min kurs följt av 15 minuters frågestund.

Del 1: Varför analysera plast? och Materialkarakterisering

Här går vi igenom olika anledningar till att genomföra analys. Det kan vara bra att känna till olika metoders förmåga att lösa problem som kan uppstå vid framställning av plastprodukter. Dessutom går vi igenom materialkarakterisering som kan vara till hjälp när man står i valet och kvalet att byta plastråvara för att söka minska materialkostnaderna.
Onsdagen den 9 december kl. 09:00-09:45.
Anmälan >>

Del 2: Smältindex, reologi, kromatografi och GPC

Denna del behandlar smältindex och hur det skiljer sig från reologisk undersökning men även några ord om kromatografi som är relativt enkel metod att arbeta med. Vi berättar även om GPC som är en metod för bestämning av molekylvikt och molekylviktsfördelning, viktiga parametrar vid återvinning.
Onsdagen den 20 januari kl. 09:00-09:45.
Anmälan >>

Del 3: Spektroskopi och termisk analys

Här behandlas spektroskopi med bl.a. FTIR och termisk analys med DSC och TGA. DSC används för att bestämma smälttemperatur och kristallinitet. Med TGA registrerar man viktförändringar och på så sätt kan halten fyllmedel bestämmas.
Onsdagen den 24 februari kl. 09:00-09:45.
Anmälan >>

Del 4: Analys on-line, ugnsåldring och riskanalyser

Denna del innefattar Analys on-line som ger en tidigare indikation om plastens tillstånd i jämförelse med labbdata. Vi behandlar även ugnsåldring som är en relativt billig metod för att studera nedbrytning av plast. Riskanalyser och händelseanalyser nämns även i denna del.
Onsdagen den 7 april kl. 09:00-09:45.
Anmälan >>

Del 5: Kombination av metoder, ytanalys och sammanfattning

Här behandlas kombination av olika analysutrustningar vilket har framtiden för sig. Vissa problem kan bara lösas med ytanalys och vi går igenom vilka analysmetoder som är möjliga. Därefter följer en sammanfattning av hela kursen.

Onsdagen den 12 maj kl. 09:00-09:45.
Anmälan >>Onlinekurs: Bra Plastförpackningar

Leif Nilsson, tidigare ordförande i SPIF, håller i temat tillsammans med Lennart Johansson, Branschansvarig i SPIF, som moderator.

Leif kommer att visa och berätta om hur man bör tänka för att ta fram bra plastförpackningar som fungerar i en cirkulär ekonomi. Det är mycket man ska tänka på, inte bara materialval, om och hur de går att återvinna till nytt material utan även hur förpackningars klimatavtryck ser ut. Vi får även en inblick i hur det ser ut på Svensk Plaståtervinning i Motala, dit våra insamlade plastförpackningar skickas för sortering och vidare bearbetning.

Ta även chansen att ställa frågor om allt möjligt avseende plastförpackningar. Leif har lång erfarenhet i frågor rörande plast, återvinning och design av förpackningar.

Utbildningen är som vanligt gratis för dig som är medlem i SPIF. Övriga deltagare betalar 1200 SEK (exkl moms).

Onsdagen den 24 mars kl. 09:00-10:00.

Anmälan >>