Kursplattform

SPIF erbjuder sina medlemmar och stödmedlemmar Onlinekurser för att bygga kunskap i plastbranschen och även tillåta intressanta samtal och diskussioner.

Under 2020 satte organisationen igång med en kurs kring Analys av Plaster som blev mycket uppskattad. Intentionen är att leverera innehåll för medlemmar och intresserade med talare från SPIF, våra medlemmar och relevanta partners. Ambitionen är att göra detta i digital form (liksom fysisk form när läget tillåter det). Onlinekurserna spelas in och kommer framgent att finnas tillgängliga, för dig som medlem, som inspelningar i vår kunskapsbank.

Nedan listar vi kommande kurs och kurser som du kan se om och om igen – när du har tid!

Har du idéer eller tankar kring intressanta ämnen? Eller har du något som du tror att SPIFs medlemmar skulle ha nytta av att höra? Hör av dig till oss

Kurser du kan se om och om igen!

Rätt material på rätt plats

Vad handlar det om?: Bättre materialval med LCA, Henrik Palokangas, Polykemi  erbjuder kurs för rätt materialval.

Din produkts produktionsrelaterade klimatavtryck drivs i huvudsak av vilka råmaterial du använder. Med drygt 50 års erfarenhet av produktion, både av återvunna och fossila polymera material har vi nu med hjälp av en fullständig LCA möjlighet att simulera effekten av olika materialval. Vi delar våra insikter om råmaterialets betydelse och hur vi resonerar när vi säger att rätt fossilt material på rätt plats kan ge en större klimatbesparing än att bara tänka återvunnet.

Engel Academi

Vad handlar det om?: Bättre kunskap, bättre produktivitet med ENGEL utbildning.

ENGEL SWEDEN AB erbjuder en kurs där Carl Larsson, After sales and service co-coordinator, informerar om deras utbildning inom ENGEL Academi. Den som har god kännedom om formsprutningsmaskiner, robotar och de olika processernas samverkan, kan förbättra resultatet av sin formsprutningstillverkning. ENGELs utbildningscenter hjälper dig med detta. Detta omfattar allt från kurser och special-workshoppar till certifierade utbildningar. 

Onlinekurs: Transportförsäkringar

Onlinekurs: Bra plastförpackningar

Transporträttens komplexitet och konsekvenser har nyligen uppmärksammats med Ever Givens haveri i Suezkanalen; en rättspraxis som har mycket lång historik. SÄKRA bjuder in till webinar som går igenom grunderna i transporträtt, Gemensamt Haveri och Incoterms samt varför man bör teckna varuförsäkring.

I kursen visas och berättas det om hur man bör tänka för att ta fram bra plastförpackningar som fungerar i en cirkulär ekonomi. Det är mycket man ska tänka på, inte bara materialval, om och hur de går att återvinna till nytt material utan även hur förpackningars klimatavtryck ser ut.

Onlinekurser: Analys av Plast 

I kursen beskrivs vilka metoder man kan använda för att analysera plast och när det är lämpligast att använda dem. En fördel är att vissa instrument kan användas till många olika typer av analys om man bara ha den kunskapen. Den dyraste metoden behöver inte vara heller vara den bästa

Del 1: Varför analysera plast?

Del 2: Smältindex, reologi, kromatografi och GPC

I denna kurs går vi igenom olika anledningar till att genomföra analys. Det kan vara bra att känna till olika metoders förmåga att lösa problem som kan uppstå vid framställning av plastprodukter. Dessutom går vi igenom materialkarakterisering som kan vara till hjälp när man står i valet och kvalet att byta plastråvara för att försöka minska materialkostnaderna. 

I denna del av kursen behandlar vi smältindex och hur det skiljer sig från reologisk undersökning men även några ord om kromatografi som är relativt enkel metod att arbeta med. Vi berättar även om GPC som är en metod för bestämning av molekylvikt och molekylviktsfördelning, vilket är viktiga parametrar vid återvinning.

Del 3: Spektroskopi och termisk analys

Del 4: Analys on-line, ugnsåldring och riskanalyser

I denna del behandlas spektroskopi med bl.a. FTIR och termisk analys med DSC och TGA. DSC använgds för att bestämma smälttemperatur och kristallinitet. Med TGA registrerar man viktförändringar och på så sätt kan halten fyllmedel bestämmas.

Denna del innefattar Analys on-line som ger en tidigare indikation om plastens tillstånd i jämförelse med labbdata. Vi behandlar även ugnsåldring som är en relativ billig metod för att studera nedbrytning av plast. Risk- och händelseanalyser nämns även i denna del. 

Del 5: Kombination av metoder, ytanalys och sammanfattning

I denna del behandlas kombination av olika analysutrustningar vilket har framtiden för sig. Vissa problem kan bara lösas med ytanalys och vi går igenom olika analysmetoder som är möjliga. Därefter följer en sammanfattning av hela kursen.