Plastskolan

Följande häfte är en sammanställning av de femton avsnitt som publicerats i tidskriften Plastforum.

Plastskolan är tänkt att vara ett underlag för dem som själva eller i grupp vill öka sitt kunnande inom plastområdet. Målgrupp är alla som på något sätt kan vara intresserade att skaffa sig en bred och översiktlig kunskap om plastmaterial och plastbranschen i övrigt.

Plastskolan kan med fördel användas både i grundskolan och gymnasieskolan under förutsättning att de olika stadierna behandlar underlaget olika djupt. Vidare är Plastskolan lämplig som komplement vid en rad olika högskolelinjer där önskemål finns om en översiktlig branschinformation. Dessutom är Plastskolan lämplig som introduktion för nyanställda inom plastindustrin.

Plastskolan

Läs boken »

16 sanningar om plast

Den här skriften har producerats av PlastInformationsRådet för att berätta om hur plasterna används i dag och vilka fördelar de moderna plasterna har. Visste du till exempel att plaster sparar energi, gör att maten räcker till fler och går alldeles utmärkt att återvinna? Vi som arbetar med forskning kring plaster ser med tillförsikt på framtiden.  Plaster av olika slag är helt nödvändiga i vår moderna civilisation och de problem som tidigare förknippats med plastanvändning är till stor del på väg att lösas.

Produkter av plast kan göras helt kretsloppsanpassade om man väljer rätt råvara och skräddarsyr framställning och avfallshantering. Det finns fler råvaror än olja som kan användas för plastframställning. Exempelvis skogsråvara, växter, mikroorganismer och inte minst återvunnen plast. Genom ny teknologi och nya metoder kan man bättre förutse, mäta och minimera eventuell miljöbelastning som plasttillverkning förorsakar.

16 sanningar om plast

Läs 16 sanningar om plast »