Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /storage/content/22/229022/svenskplast.org/public_html/wp-content/themes/shapely/inc/extras.php on line 760

Plast i Sverige

Plast i Sverige

Plast används idag inom så gott som samtliga branscher, men framförallt inom förpacknings-, byggnads-, fordons-, elektronik- och kommunikationsindustrin.

Anledningen till att plasterna slagit igenom på så många områden är att de ger oss möjlighet att leva på ett renare, säkrare, lättare, bekvämare och roligare sätt. Plasterna bidrar även till en ökad resurshushållning.

Plast i Sverige

 

 

 

 

 

 

På vissa områden är plasterna de enda material som går att använda och de spelar en viktig roll vid många teknologiska genombrott. Varje dag använder vi produkter och innovationer som inte hade kunnat massproduceras om inte plasterna funnits. I genomsnitt använder en person i Europa 98 kg plast per år.

Varför används plasterna inom många områden?

Lampa

 
 
 
 
 
 
Plasterna är mångsidiga

Det finns många olika plaster varierande egenskaper. Vissa plaster är elastiska eller mjuka som bomull, andra är hårda och starka som stål. Medan en del plaster kan lösas upp i vatten, tål andra starka kemikalier. Vissa plaster smälter vid låga temperaturer, andra kan användas i motorer och i andra mycket heta miljöer. Dessutom är plasterna lätta att forma till komplexa former vilket ökar designmöjligheterna och underlättar tillverkningen av produkterna.

Plasterna är lätta

I jämförelse med andra material är plasterna mycket lätta. Detta ger en rad fördelar:

  1. Mindre energiåtgång vid tillverkningen av produkterna
  2. Lättare hantering av produkterna
  3. Mindre bränsleåtgång vid transport
  4. Mindre miljöpåverkan vid transport
  5. Mindre avfall
Plasterna ger ökad säkerhet

Plasterna bidrar till ökad hygien och skydd. Även om plasterna är lätta kan de även vara extremt starka. Detta innebär att de kan användas i krävande situationer. Eftersom de inte splittras då de går sönder samt kan göras nästan okrossbara, används plast inom områden där säkerhet är av stor betydelse. Exempel är förpackningar till drycker och mat samt inom sjukvården. Många nya säkerhetsdetaljer i bilar är också beroende av plasterna.

Plasterna är hållbara

Plast varken rostar eller ruttnar och kräver därför litet underhåll. Plast motstår korrosion från vatten och många kemikalier. Det innebär ett minskat slitage och en ökad livslängd. Plasterna används därför till produkter med lång livslängd och litet underhåll inom byggsektorn, som lätta plaströr, effektiva isoleringsmaterial och lättstädade golvmattor.

Plast kan även absorbera stötar vilket gör dem lämpliga för karossdelar på lättare bilar.
Plasterna är kostnadseffektiva
Plasterna reducerar kostnaderna inom hela värdekedjan på flera sätt:
  1. De minskar energianvändningen till tillverkningen samt förenklar productionsprocessen genom att komplexa detaljer kan tillverkas utan efterföljande montering.
  2. De ger en snabb förpackning genom att förpackningarna formas, fylls och försluts i samma linje. Detta ger en effektivare produktion och att man undviker onödiga moment som att flytta tomma behållare.
  3. Plasternas låga vikt minskar bränsleförbrukningen under transport.
Skriv ut Skriv ut