Kategori: Nyheter

Plastskatt? Ny stor plastutredning genomförd

Tonen i plastdebatten går alltjämt hög. Det som nu håller på att hända är att man från olika institut och myndigheter börjar komma ut med förslag för reglering. IVL startade under 2017 en statlig utredning (SOU 2018:84) som leds av Åsa Stenmark och deras rapport är nu klar. Det är tydligt att det kommer bli konsekvenser för oss användare och producenter av plast. Nedan är utredningen och dess innehåll sammanfattad.

Läs mer “Plastskatt? Ny stor plastutredning genomförd”

Plastkretsen investerar för ökad återvinning av plastförpackningar

Plastkretsen, ett materialbolag som ansvarar för omhändertagande av plastförpackningar på den svenska marknaden, inleder 2018 offensivt – ett investeringsbeslut på en kvarts miljard kronor för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar och att Sverige blir självförsörjande när det gäller sortering av plastförpackningar.

Läs mer “Plastkretsen investerar för ökad återvinning av plastförpackningar”

SPIF ökar sin närvaro på webben och lanserar ny…

SPIF har under året fräschat upp och uppdaterat sin hemsida. Den finns nu också på ny adress svenskplast.org. Hemsidan är under fortsatt uppbyggnad och kommer att färdigställas helt under 2018 men redan nu lanseras den och det nya gränssnittet.

“I och med den upptrissade plastdebatten så ser vi att vi från plastindustrin måste bidra med konkreta fakta och ge en nyanserad bild av plasten och dess plats i ett hållbart samhälle. Den nya hemsidan är en del i detta.” säger Leif Nilsson, ordförande i SPIF.

Läs mer “SPIF ökar sin närvaro på webben och lanserar ny hemsida”

Tdm Seals – Ett EU finansierat projekt där SPIF…

Här ser du resultatet av EU projektet Tdm seals. Projektet startade 2012 och avslutas 2015. Mycket spännande ny teknik för de som jobbar med förslutningar, plast samt gummi. Mer info och utbildningsaktiviteter kommer under vår och höst 2015

 

Presenting TDM-Seals results

Presenting TDM-Seals results

Seals are widely used in technical systems. They prevent e.g. leakage of fluids or contamination with dirt. Of-ten, contacting elastomeric seals are used for dynamic sealing of moving parts. These seals obtain good seal-ing results due to their deformation abilities. A downside of this type of seals is the relatively high friction. Fric-tion causes several undesired effects as e.g. wear and loss of energy; i.e. kinetic energy is converted to ther-mal energy. Various possibilities exist to reduce seal friction as e.g. lubrication of the sealing contact, low fric-tion coatings and structuring of the seal surface. The latter method was already widely tested for seals with rather hard materials as piston rings and mechanical face seals. See e.g. (Etsion, 2004). Only very few sources cover surface texturing of rather soft elastomeric seals. (B. Fernandez-Diaz, 2007) performed experimental in-vestigations. (Shinkarenko, Kligerman, & Etsion, 2009) tested viscous friction of different textures using an EHL-simulation, but only considered a few operation conditions. Both showed that textures are able to reduce friction.

INFLUENCE OF SURFACE TEXTURES ON THE VISCOUS FRICTION OF ELASTOMERIC SEALS>>

 

Energimarknadsinspektionen alltför tandlös

Energimarknadsinspektionen alltför tandlös

Kunderna pekar på det orimliga i att samma nät ska betalas flera gånger, medan elnätsbolagen menar att nyinvesteringar värderas för lågt.

Elmarknaden består av tre delar; produktion, distribution (nät) och handel. Marknaden för produktion är ett reglerat oligopol, med ett mindre antal stora producenter. Den energipolitiska debatten förminskas inte sällan till att gälla blott denna marknad. Kunderna berörs emellertid även av vad som händer på de andra delarna av marknaden. Elhandeln avreglerades 1996, och är sedan dess konkurrensutsatt. Däremot är distributionen “själva elnäten” alltjämt ett så kallat naturligt monopol.

På varje ort finns endast ett elnät. Kunderna kan med andra ord inte byta elnätsleverantör med mindre än att flytta. Det finns inget konkurrenstryck som kan sporra elnätsbolagen att förbättra sin service eller pressa sina priser.

Läs hela artikeln från SvD här