Anders och Hans-Gunnar

Vägen till bättre inköpsvanor – så får du långsiktig effektivitet!

Ovissheten om framtiden och våra egna beteenden är ett hot mot positiva förändringar. Att skydda sig med ”att så har vi alltid gjort” är ett dåligt försvar.

Varifrån kommer influenserna och hur fångar du nya idéer?

Allt börjar med mod, dvs att våga ifrågasätta våra vardagliga rutiner. Tänk om det finns andra sätt att lösa arbetet på, som är effektivare och kanske banbrytande.
Anders Ekdahl ger exempel på infallsvinklar som haft avgörande betydelse för utvecklingen i ”modiga” företag och branscher. Anders är VD i Svensk Industriförening Sinf, har mer än 25 års erfarenhet av affärs- och företagsutveckling från eget företagande, flera VD-tjänster samt många styrelseuppdrag.

 

Hur lyckas man med förändrat inköp?

80 % av alla förbättringsinitiativ misslyckas – dvs läggs ner i förtid, når inte sina mål eller lyckas inte ge förbättringen ett tillräckligt fäste i organisationen. Det innebär att även om du vet vad du borde göra så blir det som tidigare.

Hans-Gunnar Gustavsson, Hagust har arbetat med förändringsledning i mer än 15 år både i Sverige och utomlands, nu delar han med sig av sina erfarenheter och ger oss fem tips om hur man lyckas med sitt förändringsarbete inom inköp och logistik.

När: 14 november 08:00 – 10:00

Var: Elmia – Subcontrator, kongresscenter

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan så klicka in på www.sinfevents.se
Vi bjuder på frukostfralla och kaffe.

Hjärligt välkomna!