SPIF ger kurs om ”Uppgradering av återvunnen plast”

Återvinning av plast är högaktuellt. Många av företagen inom SPIF arbetar med återvunnet material eller utvecklar produkter inom området. Det finns dock många fallgropar. Lennart Johansson är Tekn Dr i Kemisk Teknologi och går i Kursen ”Uppgradering av plast” på ett praktiskt sätt gå igenom de vanligaste fallgroparna och hur man kan undvika dem.

Det enklaste sättet att återanvända plast är att mala ned spill som bildas vid tillverkning av en produkt.  I detta fall har plastmaterialet bara passerat en extra smältning och formning och har därför i stort sett samma egenskaper som nyråvaran. Det är betydligt svårare att återanvända ett plastmaterial som använts ute på marknaden, det som på engelska kallas post-consumer waste.  Materialen har då kanske utsatts för höga temperaturer, UV-strålning eller nedsmutsning. Ett sådant material kan ofta inte direkt återanvändas, även om man till exempel tillsätter en mindre del till nytt råmaterial. Det är dock den typen av frågeställningar vi ställs inför i större utsträckning i dagens miljömedvetna värld. Vi och våra kunder arbetar mot cirkulär ekonomi och att maximalt ta vara på resurser och minimera skräp. Att lära sig att hantera en sådan råvara och ändå bibehålla kvaliteten på slutprodukten kan i vissa fall vara ett krav från kunden och i många fall till och med öka värdet på detaljen.

Om man önskar återanvända plastmaterial krävs att man har förståelse för de olika nedbrytningsmekanismer som leder till sämre materialegenskaper.

I kursen går Lennart igenom vilka metoder man kan använda för att få en förståelse för vilket skick materialen är och hur man kan motverka dessa. Det kan exempelvis handla om smältindexbestämning eller reologiska undersökningar för att bestämma status hos plasten. Olika plastmaterial har förstås olika egenskaper och möjligheter att återanvändas. Genom att lära känna sin plast har du som tillverkare betydligt större möjlighet att genomföra en ”uppgradering av plasten” dvs återfå en del av dess egenskaper som den hade som nyråvara och därigenom nå de krav som ställs för återanvändning. Kännedom om relevanta EU-direktiv och standards underlättar givetvis arbetet.

Denna kurs ger konkreta tips om hur man kan diagnostisera sitt material och sedan vidta lämpliga åtgärder för uppgradering av plasten, inklusive genomgång av olika tillsatser som krävs för att olika plastmaterial skall kunna återanvändas.

 

Kurs: Uppgradering av plast

Kursledare: Tekn Dr Lennart KG Johansson, SPIF

Kurslängd: 3h

Målgrupp:  Företag som är verksamma inom plastbearbetning,
insamling- och återvinning av plastmaterial samt
tillverkare/distributörer av plastråvaror.

Plats: Svensk Plaståtervinning, Motala

Pris: Kostnadsfritt för medlemmar. Icke medlemmar 3990 SEK/person.

Tid: 2 december kl 13.00

Anmäl dig här

Program

13:00- 13:05 Målsättning och bakgrund
13:05- 13:15 Olika nedbrytningsmekanismer för plaster

 • Auto-oxidation
 • Fysikalisk åldring
 • UV-bestrålning
 • Pyrolys
 • Hydrolys
 • Elektrisk nedbrytning

13:15- 13:25 Lär känna din plast!

 • Utnyttja plastens struktur

Rekommenderade analyser av plast (MFI, OIT)
13:25- 13:35 Standarder, EU-direktiv och specifikation från kund
13:35- 14:00 Uppgradering av plast

 • Utmaningar med nedbruten plast
 • Synergi och antagonism
 • Lämpliga åtgärder för uppgradering

14:00-14:10 Göra själv eller samarbete vid uppgradering?
14:10- 14:25 Additiv för uppgradering
14:25- 14:40 Kaffepaus
14:40- 15:10 Uppgradering av specifika plaster

 • PET
 • LDPE
 • LLDPE/LDPE
 • PP-film
 • PE/PP flaska
 • PO-blandning
 • HDPE
 • ABS

15:10-15.30 Lär känna din plast 2: Ytterligare metoder

 • FTIR
 • Reologisk undersökning
 • Mikrokalorimetri
 • Kemiluminescens
 • Svepelektronmikroskopi

15:30-15:45 Vad händer härnäst?

 • Nya tillsatser för återvinning av plast
 • Nya tillsatser för reparation av polymerkedjor
 • Bionedbrytning
 • Mer kemisk recycling

15:45-16:00 Sammanfattning och frågestund

En kort rundtur i fabriken arrangeras efteråt i direkt anslutning till kursen.