Som ni kanske kommer ihåg gjorde SPIF en insats redan i mars förra året för att hjälpa till i kampen mot Corona. Vi skrev bl.a. i vår pressrelease:

Svensk plastindustriförening SPIF är för närvarande i kontakt med socialstyrelsens inköpsorganisation och avser att hjälpa dem i det krisläge som vi befinner oss i. Det finns brist i vården på en rad detaljer och skyddsutrustning. SPIF vill koppla ihop sina medlemmar som vill vara behjälpliga med kapacitet, personal eller produkter.

Ett 30-tal av våra medlemmar visade intresse att hjälpa till. Responsen från Socialstyrelsen blev inte vad vi önskade. Vi blev istället hänvisade till försvaret som skulle handha inköp av utrustning när Socialstyrelsen inte klarade av uppgiften. Detta bekräftas även av MSB.

SPIF lät sig inte nedslås utan kontaktade både regioner och kommuner i vår iver att hjälpa till.

Man kan nu tycka att det vore i Coronakommissionens intresse att kontakta oss och ta del av våra erfarenheter. Så har inte varit fallet. Det beror troligtvis på kommissionens direktiv:

”En kommitté i form av en kommission får i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och sridningens effekter. Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits.”

Vi anser att Coronakommissionens direktiv med avsändare Socialdepartementet även borde ha innefattat undersökning av hur det privata näringslivet interagerat med myndigheter och hur näringslivet har agerat för att stävja smittspridning genom sitt agerande. Det kan ju vara så att initiativ från näringslivet kan behövas även i en framtida krisberedskap. En framtid som snart kan vara här. Detta med tanke på nya varianter av Covid som ständigt dyker upp och sprider sjukdom trots dubbel-och trippelvaccinering.

SPIF har beslutat att lämna sina synpunkter till Coronakommissionen även om de inte är välkomna.