Det var uppfriskande att äntligen kunna träffas rent fysiskt och det var Elmia Polymer som gjorde det möjligt. Minst sagt var det ett uppdämt behov att få mötas och diskutera alla bekymmer som plastbranschen står inför. Alltifrån komponentbrister till negativa synpunkter på plast. Projektet Svensk Plast fokuserar på det sistnämnda och Amit Paul redogjorde på ett proffsigt sätt hela branschens satsning för ökad förståelse för plastens roll inom ett cirkulärt samhälle.

Elmia Polymer erbjöd även på ett intressant programutbud under rubriken Hållbaren.  Här avhandlades regler om återvinning, hur plasten samlas in, till vad som krävs för återvinning och vilka metoder som står till buds. Det krävde närvaro av experter inom vitt skilda områden och glädjande nog insåg man att hela branschen drar sitt strå till stacken oberoende på bakgrund; branschförening, privat eller statlig myndighet. Det är ju bara genom att stödja varandra som vi kan lyckas i våra ansträngningar att bidra till ett cirkulärt samhälle.

Kriget i Ukraina påverkar givetvis hela branschen. På vilket sätt beror givetvis på hur länge och hur utbrett kriget blir. Det är därför i dag omöjligt att sia om hur kriget kommer att påverka vår industri. Även i detta fall gäller det att samarbetet inom branschen är fungerande så att vi står bättre rustade för olika scenarier.
Med tanke på krigets fasor kan det kännas förmätet att önska en glad sommar för våra medlemmar men för att kunna möta alla svårigheter och utmaningar måste man ladda batterierna. Semestern erbjuder just detta inför höstens utmaningar.

Glad Sommar!
Lennart Johansson
Branschansvarig SPIF
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *