Semestern är slut och det kan kännas jobbigt att återvända till arbetet efter en välbehövlig vila i form av härliga bad, bärplockning eller efter ha lyssnat på böcker i hängmattan. Men hösten kommer innebära många godsaker för den plastintresserade; allt ifrån nyheter från K-Messe till fortsatt satsning på projektet Svensk Plast. Vi är tacksamma för att allt fler företag väljer att sponsra projektet, kanske för att man inser att oseriösa attacker på plasten måste bemötas för branschens fortlevnad.

SPIF kommer givetvis fortsätta med utbildning via nätet. Närmast följer ”Plastic additives – a brief introduction” den 7:e september. Anmälan sker på vår medlemssida eller på knappen nedan.
När det gäller utbildning vill vi även berätta att inspelningen från alla föredrag från Hållbaren Elmia Polymer snart kommer att läggas ut på vår hemsida.  Innehållet omfattar alltifrån regler om återvinning, hur plasten samlas in, vad som krävs för återvinning och vilka metoder som står till buds.

Om vi blickar framåt finns även Elmia Subcontractor den 15–17 november. Vi ser till att projektet Svensk Plast får utrymme så att fler blir informerade om projektets målsättning och för att locka intressenter.
SPIF är en viktig remissinstans. Vi har nyligen lämnat in synpunkter på; ”Remittering av Europeiska kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter.” Intresserade kan läsa vårt bidrag på vår hemsida.

Vi har även blivit ombedda att ge synpunkter på ”Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel”, Dnr 2022/02720, svar senast 5 september. Alla medlemmar som har synpunkter ombeds ta kontakt med undertecknad för koordinering.
Det är således dags med en rivstart på hösten!
Lennart Johansson
Branschansvarig SPIF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *