Amit
Paxymer i PP-fiber en vinnare i Mistra Innovations utlysning om totalt 17 miljoner

Flame retarded polypropylen fibre (FlameR) som leds av Paxymer fick anslag i Mistra Innovations andra utlysning. Projektet går ut på att utveckla en giftfri flamskyddad Polypropen-(PP)-fiber med Paxymers teknologi som bas.

”Marknaden letar idag efter ersättning till den dominerande polyesterfibern för att uppnå mer miljöanpassade alternativ. Att gå över till polypropenfiber förbättrar återvinningsmöjligheterna och innebär vikt- och kostnadsbesparingar”. säger Amit Paul, VD för Paxymer och projektledare ”Projektgruppen täcker hela värdekedjan för fibermaterial och målet är klart: en fiber som inte bara kommersiellt utan även forskningsmässigt kommer att vidga möjligheterna för gröna material”.

Inför ansökan rönte projektupplägget stort intresse inom industrin. Utöver projektledare Paxymer är det ytterligare fem industriella partners som investerar i projektet: Borgstena Gruppen, Saab Barracuda, FOV, SKS och Klättermusen – alla välkända bolag inom olika branscher där det finns efterfrågan på flamskyddad PP-fiber.

”För oss var det viktigt att täcka in så många olika kompetenser som möjligt inom fiber och jag är stolt över att vi lyckats få ihop alla de här företagen i ett gemensamt projekt. Relevant kravställning och senare utvärdering av fibern för olika typer av applikationer är mycket viktig” fortsätter Amit Paul. ”Det finns ett brett intresse för den här typen av material och olika branscher har vitt skilda krav”.

De potentiella applikationerna är många; möbeltyg, skydds- och utomhuskläder liksom inom fordons-, transport- och försvarsindustrin.En fiber baserad på Paxymers giftfria teknologi kommer att kunna ersätta dagens hormonstörande och cancerogena flamskyddade material. Dessutom får fibern förbättrad värmestabilitet och s.k. självslocknande beteende, vilket är efterfrågade egenskaper inom industrin.

”Projekten har en bra spridning teknikmässigt och resultaten kommer att ge stora förbättringar av miljön” säger Lars Frenning, programdirektör för Mistra Innovation i en kommentar på Mistras hemsida. ”Forskarna kommer att angripa miljöproblem inom flera olika områden, t.ex. att finna ersättningar för bly samt miljögiftiga flamskyddsmedel”

FlameR har ett forskningsteam med en bred kompetens som är sammansatt av några av Sveriges mest meriterade forskare på området. Borås Tekniska högskola, med Professor Mikael Skrifvars är huvudansvarig för forskningen i projektet med stöd från Professor Bengt Hagström från Sverea/IVF. Man kommer att genomföra forskningen och den praktiska produktutvecklingen i nära samarbete med Paxymer. Projektet löper över två år.

”Det innebär en stor möjlighet för oss att delvis få forskningen finansierad av Mistra Innovation på det här sättet. Vi har fått förfrågningar på den här typen av material under flera år. Nu har vi fått resursförstärkning så att vi har möjlighet att ta fram produkterna”. avslutar Amit Paul ”Både lagen och allmänheten ställer allt högre krav på gröna textilier. Vår ambition är att ta fram fiber och textiler som möter både de funktionella och kommersiella kraven och som samtidigt klarar morgondagens tuffa miljökrav”.

Amit är styrelseledamot i SPIF:s styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *