Anders nyttoaktuellt

 

Ljusare tider för svenska underleverantörer

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste Underleverantörsbarometer och siffrorna visar en tydlig uppgång. Nu spås en riktig högkonjunktur i mitten av 2014.
‐ Nära hälften av företagen ökade omsättningen under årets andra kvartal vilket är en klar förbättring jämfört med första kvartalet. Det är naturligtvis otroligt glädjande siffror och besked, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf.

Den positiva utvecklingen stärks då 46 procent tror på en ökning av orderingången för tredje kvartalet.

‐Signalerna ser bra ut, men vi bedömer fortfarande att återhämtningen kan ta tid, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf. Inte förrän 2014 är vi tillbaka på önskad nivå. Efter tre svaga kvartal noteras en tydlig uppgång av omsättningen som förstärks av att tron på uppgång i kommande kvartal stärkts. Ytterligare en indikation på bättre tider är att andelen företag som anger brist på utbildad arbetskraft ökat från 42 procent till 48 procent mellan första och andra kvartalet.

Sinf:s Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer.

Barometern för det första kvartalet som avlutades den 12 augusti visar bland annat på följande resultat gällande konjunktur‐ och ordernedgång:

  • 67 procent av underleverantörerna bedömer att de är inne i lågkonjunktur. En majoritet av företagen tror att en vändning kommer inom 6‐12 månader. Jämfört med förra mätningen förväntas därmed uppgången ligga närmare än vad man tidigare bedömt.
  • 43 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal, vilket är en uppgång ökning jämfört med förra mätningen då 31 % ökade omsättning.
  • 46 procent bedömer att orderingången ökar i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2013.
  • Barometern visar att 65 procent av företagen kommer att behålla sin personalstyrka, medan 22 procent planerar att anställa. Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt stor, vilket 48 procent av företagen anger som ett problem.

‐En nyckelfråga för företagens framgång är försäljning, både när det gäller till kund och att sälja in sig själva som arbetsgivare. De största hoten mot företagens tillväxt är försäljningskapaciteten samt tillgången på kompetens arbetskraft. Den största risken är kunders orderneddragningar. Sammantaget visar det att marknads‐ och säljfrågorna är helt avgörande för underleverantörerna, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070‐759 62 19