500 Klubba

Sena betalningar

För att skydda europeiska företag, i synnerhet små och medelstora företag, mot sena betalningar antog EU ett nytt direktiv (en instruktion till medlemsstater att anta nationell lagstiftning) känt som direktivet om bekämpande av sena betalningar den 16 februari 2011.


Direktivet har som målsättning att förbättra betalningspraxis i handelstransaktioner mellan företag och företag och mellan företag och offentliga myndigheter. Direktivets viktigaste bestämmelser utgörs av en maximal period för betalning av varor och tjänster, underlättande av procedurer för att inkräva sena betalningar och upprättande av straff för sena betalningar. Enligt bestämmelserna tvingas gäldenärer att betala ränta och ersätta mottagaren för alla ytterligare kringkostnader om de inte betalar för varor och tjänster i tid (30 dagar för offentliga myndigheter och 60 dagar för företag förhandlingsbart).
Frantzeska Papadopoulou, VD i SPIF deltog i paneldebatt som anordnades av EU Kommissionen den 21 januari 2014, tillsammans med Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen och Monika Lindstedt, ordförande Företagarna. SPIF:s medlemmar har i underleverantörsbarometern uttryckt sitt önskemål om en lagändring som skulle innebära max 30 dagars betalningstid. Vi kommer att följa utvecklingen och vara aktiva i debatter.

Se även:
didebattGB

betalningstider DI 20131004

artikel DI