_MG_5098
”Utsikterna för 2014 är överraskande bra”

140206 Pressmeddelande

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste Underleverantörsbarometer. Sifforna visar att drygt hälften av företagen ökat omsättningen och förväntar fortsatt ökad orderingång. Den mest glädjande indikationen är emellertid tilltron på 2014 och att produktionspersonal är den kategori medarbetare som efterfrågas mest.

– Drygt var fjärde underleverantör planerar att nyanställa. Utsikterna för 2014 är alltså överraskande bra, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.

Ökad omsättning, ökad orderingång och fler anställningar. Det är tre positiva signaler som infriar förra barometerns förväntningar. Bilden av att underleverantörerna närmar sig en högkonjunktur är tydlig.

– 53 procent av företagen ökade omsättning i fjärde kvartalet 2013. Samtidigt förväntar sig 51 procent en ökad orderingång och 26 procent planerar att anställa i innevarande kvartal. Därtill är andelen företag som förutser en minskad orderingång endast fem procent av företagen, det lägsta värde vi uppmätt, säger Anders Ekdahl.

Redan under andra halvan av 2013 flaggades det för positiva signaler. Andelen företag som bedömer att man är på väg in i en bättre konjunktur ökar stadigt och när Anders Ekdahl presenterade Underleverantörs-barometern i Gislaved idag poängterade han att det nu är flera faktorer som stärker bilden av en förestående konjunkturuppgång.

– Det man nu prioriterar är produktionspersonal, därefter personal till produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Alla tre personalkategorierna indikerar att det finns en växande marknad, säger Anders Ekdahl.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det fjärde kvartalet 2013 med prognoser för det första kvartalet 2014 avslutades den 3 februari visar bland annat på följande resultat:

• 53 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal. Senast andelen översteg 50 procent var andra kvartalet 2011

• 51 procent bedömer att orderingången ökar i kvartal 1 jämfört med det fjärde kvartalet 2013, vilket innebär att det är högsta värdet sedan första kvartalet 2011.

• 26 procent planerar att anställa jämfört med 11 procent föregående kvartal. 71 procent att bibehålla personalstyrkan och 3 procent planerar en minskning. Den låga andelen personalminskningar är ett tangerat lägsta värde som senaste uppmättes första kvartalet 2011

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-759 62 19