SPIF:s yrkescerifiering inom plastindustrin

Svensk Plastindustriförening, SPIF har tagit fram underlag och material för den certifiering som har diskuterats under ett antal år i styrelsen och inom företag i branschen. Certifieringen är ett led i att definiera de olika yrkesrollerna som finns inom branschen, men också samtidigt tydliggöra kompetenser och på så vis höja statusen och intresset för att utbilda sig och arbeta inom plastindustrin.

Många branscher har idag svårt att attrahera ungdomar att arbeta inom industrirelaterade arbeten, detta är ett led i att synliggöra och sätta fokus på branschen och de olika varierade yrkesroller som finns, och som också ställer krav på kompetens. Men också ett sätt att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen för branschen, då det finns andra grupper att rekrytera ifrån också.

Mer information om certifiering och ansökan om examinationscentra:

Följebrev-Examinationscentra-2014.pdf

Krav-Examinationscentra-2014

Krav-Individ-Examination-2014

Kostnadsmodell-Företag-2014

Certifikat-övergångsregler och giltighet

Bilaga-K1-Operatör

Bilaga-K2-Tekniker

Bilaga-K3-Maskinställare

Bilaga-K4-Produktionsansvarig

Bilaga-K5-Kvalitetsansvarig

Bilaga-K6-Teknisk kundservice

Bilaga-K7-Företagsledare-2014

 

Om du har frågor kontakta Peter Nilsson
E-post: Peter@sainagua.com
Telefon: 070-6990069