Rekordlåg ränta – nu väntar aktiva underleverantörer på boomen

Pressmeddelande 20141111

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste Underleverantörsbarometer; trots ett avvaktande konjunkturläge finns det ljuspunkter.
– Tyvärr har det skapat ett vänteläge då få satsar fullt framåt. Signaler om en starkare personbilstillverkning och rekordlåga räntor är ljuspunkter. Vår bedömning är att läget är gynnsamt för de som är aktiva och offensiva, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

Under 2014 har oroligheter i Ryssland, en svag ekonomisk utveckling i Europa och det svenska Riksdagsvalet skapat en avvaktande stämning. Utsikterna i början på året, som var mycket positiva, har inte riktigt blivit verkliga. Andelen företag som angivit omsättningsökning under tredje kvartalet har sjunkit till 38 procent, 53 procent i föregående kvartal.  Inför 2015 anger 61 procent emellertid att de budgeterar för en försäljningsökning.
– Det nya parlamentariska läget kan vara ett skäl till att det inte har släppt än. Tydliga förutsättningar om företagens kommande kostnader är viktigt. I vår mätning har vi undersökt vilka frågor som företagen vill att vi lyfter till den nya regeringen. I absolut topp finns lägre arbetsgivaravgifter för unga samt kompetensutveckling inom industrin. Att hälften av företagen uppger att det är brist på utbildad arbetskraft är en stark signal, säger Anders Ekdahl.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet 2014 med prognoser för det fjärde kvartalet 2014 avslutades den 10 november och visar bland annat på följande resultat:
• 38 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal. Det är en minskning jämfört med föregående kvartal då andelen var 53 procent.
• 41 procent bedömer att orderingången ökar i kvartal 4 jämfört med det tredje kvartalet 2014.
• 15 procent planerar att anställa, 78 procent att bibehålla personalstyrkan och 7 procent planerar en minskning.
• 50 procent anger att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem.
• 28 procent har ökat lönsamheten jämfört med samma period 2013.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

För mer information, vänligen kontakta: Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-759 62 19