Wayne Photography

SPIF presenterar tre nya kategorier

1. Årets Gröna Produkt
I kategorin Årets Gröna Produkt belönas en produkt som visar en avsevärd positiv miljöeffekt och bidrar till ett kostnadseffektiv alternativt. Det är en produkt som bedöms att inneha framtida utvecklingspotential ur miljöhänsyn.

Kategorin Årets Gröna Produkt tilldelas en produkt som innefattar något av följande alternativ:
•         En produkt som är tillverkad av 100 % återvunnet material eller av bioplast
•         En vidareutvecklad produkt som bringar grönare transporter med mindre bränsleåtgång och miljöpåverkan.
•         En produkt där förbättringen av tillverkningsprocess resulterar i mindre energiåtgång eller mindre avfall utan att minimera volymer.

Priset tilldelas ett medlemsföretag i SPIF alternativt ett medlemsföretag och dess samarbetspartner där produktens utveckling har bidragit till förbättrad miljöhänsyn.

Nominera ditt företag eller ett företag som du anser är en vinnare av kategorin Årets Gröna Produkt. Vinnaren i kategori Årets Gröna Produkt utses av en jury.

2. Årets Branschsamarbete
I kategorin Årets Branschsambete belönas ett samarbete som har gynnsam effekt till värdekedjan. Branschsamarbetet stödjer branschens fortsatta positiva utveckling inom Sverige eller samverkar till etablering på nya marknader.

Kategorin Årets Branschsamarbete innefattar något av följande alternativ:
•    Årets Branschsamarbete är ett samarbete mellan konkurrerande företag eller mellan platsindustribranschens olika aktörer tillexempel plastbearbetare, maskinleverantörer, råvaruleverantörer och utbildningsföretag.
•    Branschsamarbetet har bidragit till förbättrad kompetensutveckling, kortare ledtider i processen, utveckling av maskinparken eller bättre arbetsmiljö. Utvecklingen har resulterat i parternas goda affärsutveckling och ökad kundnöjdhet.

Priset tilldelas ett SPIF medlemsföretag och dess branschsamarbetspartner.

Nominera ditt företag eller ett företag som du anser är en vinnare av kategorin Årets Branschsamarbete. Vinnaren i kategori Årets Branschsamarbete utses av en jury.

3. Bästa Leverantör
Bästa Leverantör är en kategori som röstas fram av SPIF:s medlemmar. Här belönas den leverantör som bland annat garanterar god service, hög tillgänglighet och har ett miljöengagemang. Ta chansen att rösta fram din favorit!

Årets Bästa Leverantör är indelad i tre underkategorier:
1. Bästa maskin/automations leverantör
2. Bästa råvarudistributör/ leverantör
3. Bästa Form och pressverktygs leverantör

Vad värdesätter du hos din leverantör?
•    Rätt leverans
•    Tekniskt kunnande
•    Tillgänglighet
•    Hög servicenivå
•    Miljöengagemang
•    Utvecklingsvilja
•    Nytänkande
•    Kvalitet

Bästa leverantör röstas fram av SPIF:s medlemmar. En enkät skickas ut inom kort där du kan rösta fram din favoritleverantör.