Wayne Photography

Information från SPIFs Kurs med tillhörande workshop i Reach och Miljöbalken

Tack till alla er som deltog på SPIFs Kurs med tillhörande workshop i Reach och Miljöbalken den 18 februari i Jönköping

Advokatbyrån Mannheimer Swartling pratade bland annat om hur ditt företag påverkas av de nya reachdirektiven och hur miljöbalken kan bli en tillgång istället för ett hinder i din verksamhet.

Talare var:
Caroline Perlström ; Mannheimer Swartling , miljögrupp Göteborg
Therese Strömshed; Mannheimer Swartling, miljögrupp Malmö

Ladda ned materialet från kursen: