Wayne Photography

Årets Gröna produkt (ny kategori)

… belönas en produkt som visar en avsevärd positiv miljöeffekt och bidrar till ett kostnadseffektiv alternativt. Det är en produkt som bedöms att inneha framtida utvecklingspotential ur miljöhänsyn.

Vinnare är PlastInjekt för sin produkt Pluvial

Pluvial Cube är ett system för vattenuppsamling/vattenåtervinning som kan hantera stora intensiva mängder regn. Tack vare systemets uppbyggnad kan stora mängder vatten
absorberas, hanteras och filtreras på kort tid. Resultatet blir renat vatten som kan återvinnas på önskat sätt. Produkten är tillverkad av 100 återvunnet material.

Bästa maskin- och automationsleverantör

Bästa Leverantör är en kategori som röstas fram av SPIF:s medlemmar. Här belönas den leverantör som bland annat garanterar god service, hög tillgänglighet och har ett miljöengagemang.

Vinnare är Plamako

Bästa verktygstillverkare

Bästa verktgstillverkare är en kategori som röstas fram av SPIF:s medlemmar. Här belönas den tillverkare som bland annat garanterar god service, tekniskt kunnande och leveranstid

Vinnare är Premould

Bästa råvaruproducent/råvarudistributör

Bästa råvaruproducent/råvarudistributör röstas fram av SPIF:s medlemmar. Här belönas den råvaruproducent/råvarudistributör som bland annat garanterar hög kvalitet, vija att utvecklas samt miljöengagemang

Vinnare är Polykemi

Årets branschsamarbete (ny kategori)

I kategorin Årets Branschsambete belönas ett samarbete som har gynnsam effekt till värdekedjan. Branschsamarbetet stödjer branschens fortsatta positiva utveckling inom Sverige eller samverkar till etablering på nya marknader.

Kategorin Årets Branschsamarbete innefattar något av följande alternativ:•    Årets Branschsamarbete är mellan konkurrerande företag eller mellan platsindustribranschens olika aktörer tillexempel samarbete mellan plastbearbetare, maskinleverantörer, råvaruleverantörer och utbildningsföretag.•    Branschsamarbetet har bidragit till förbättrad kompetensutveckling, kortare ledtider i processen, utveckling av maskinparken eller bättre arbetsmiljö. Utvecklingen har resulterat i parternas goda affärsutveckling och ökad kundnöjdhet.  Priset tilldelas ett SPIF medlemsföretag och dess branschsamarbetspartner.

Vinnare är: Talent Plastics, Pipe Life, VIAB, Vårgåda industri ABFristad Plast

Samarbetet mellan företagen har initierat och driver idag en gymnasieutbildning ”Plasttekniker” under Sundlergymnasiets regi i Vårgårda. Utbildningen har nu funnits i 3 år och 28 unga människor har utbildats. Priset går till samarbetet för den viktiga insatsen det har åstadkommit inom kompetensförsörjning.