Vi på Svensk Plastindustriförening vill lyfta fram våra leverantörer, distributörer, designers och verktygsmakare inom branschen. Varje år belönar därför SPIF fem företag med en Swedish Plastics Industry Award. I år delas priserna ut den 13 april, i samband med galamiddagen som sker på Scandic Triangeln i Malmö. Tack för att Du hjälper oss att utse vinnaren till Bästa Leverantör 2016 i kategorierna:

  • Bästa Råvaruproducent/Råvarudistributör
  • Bästa Maskin- och automationsleverantör
  • Bästa Verktygstillverkare

Du kan nominera Ditt företag eller andra aktörer som Du anser skulle kunna vinna priserna genom att maila det till anna@sinf.se  Utöver dessa tre kategorier finns även två ytterligare priser. Mer information om dessa två kategorier kommer att skickas ut via mail.

Årets hållbarhetsarbete
I kategorin Årets Hållbarhetsarbete belönas en produkt eller ett samarbete som visar plast i ett hållbart samhälle. Produkten eller samarbetet bedöms erhålla framtida utvecklingspotential ur miljöhänsyn där hållbarhetsfrågorna är centrala.

Årets Branschsamarbete
I kategorin Årets Branschsamarbete belönas ett branschsamarbete som ger gynnsam effekt till värdekedjan och stödjer branschens fortsatta positiva utveckling inom Sverige eller samverkar till etablering på nya marknader.

Glöm inte att anmäla Dig till Swedish Plastics Industry Awards 2016 galamiddag. Anmälningssidan finns i slutet av röstningsformuläret.
Nu är det dags för dig att rösta fram vilka Du tycker ska vinna i de olika kategorierna för Bästa Leverantör 2016. Sista dag för röstning är den 31 mars.
Vi ser fram emot att mottaga din röst!