SPIF deltog på Plastteknik 2017 i Malmö. SPIF hade en monter på mässan där bl a LIFE-BAQUA presenterades. Cirkulär ekonomi och framtida plastråvaror diskuterades med många besökare. Provmaterial från de första försöken från LIFE-BAQUA presenterades. Det framtagna projektbladet om LIFE-BAQUA var mycket uppskattat.

Leif Nilsson, SPIF, ledde också en paneldebatt på en av mässans scener om “Plast i ett hållbart samhälle”. Materialåtervinning och biobaserade plaster var några av ledorden i debatten. Företagsledare från svensk industri deltog i panelen.

  • Karl Tibratt, VD, Nordiska Plast (producent av plastförpackningar)
  • Kent Carsson, VD, FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen)
  • Ellen Lindblad, Projektledare på Sysav (hanterar avfall regionalt i södra Sverige)
  • Håkan Vestergaard, VD, Miljösäck (återvinner och producerar påsar från 100 % insamlat konsumentplast)

Leif Nilsson gav en presentation om projektet  LIFE-BAQUA på SPIF’s årsmöte. Cirka 25 deltagare besökte mötet. Det finns ett stort intresse för cirkulär ekonomi i Sverige och speciellt problemen med plast som felaktigt hamnar i miljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *