Under året hat SPIFs styrelse i en arbetsgrupp sett över våra medlemsavgifter. Resultatet av arbetet innebär en höjning som röstades inom på det extra årsmötet under hösten

Anledningen till höjningen är främst att SPIF som förening de senaste åren har höjt sin ambitionsnivå och sin aktivitetsnivå. Främst eftersom plasten som material dyker upp i media allt oftare och sällan i positiva ordalag. Vi ser det som en viktig del i föreningsarbetet att kunna delta i utredningar, och som remissinstans i de utredningar som bedrivs. En annan viktig del är att bidra till utbildning av allmänheten om plaster och dess egenskaper. Vi ska vara en balanserande och sansad part som motvikt till alla krisrubriker.

Vår ambition som förening är att verka för att främja Svensk plastindustri. I dagsläget arbetar vi uteslutande på ideell basis. Det är inte hållbart. Vi ser att de utmaningar branschen som helhet står inför där nedskräpning, miljöpåverkan, design, och cirkulärt tänkande kommer ställa allt högre krav på oss som förening och våra medlemmar.

För att uppnå detta behöver föreningen ett språkrör, en branschkunnig person som kan finnas och verka i det offentliga rummet och balansera debatten. Vi behöver se till att få en röst i (sociala) medier och även på nätet där vi bör arbeta mer med innehåll och information genom vår hemsida. Vi vill även ta fram underlag och statistik på effekterna av plast som kan användas både för skolor och i diskussioner med exempelvis lokalpolitiker, miljöinspektörer, oroliga grannar etc.

Förändringen av medlemsavgifterna innebär en mer enhetlig beräkningsgrund oberoende av föreningstillhörighet samt att vissa avgifter höjs.

För 2019 beräknas medlemsavgifter enligt:

 • Medlemsavgift: 500 SEK/år
 • Serviceavgift Fast: 400 SEK/år
 • Serviceavgift Rörlig: 0,05 % av företagets omsättning
  Lägst   5 % av aktuellt basbelopp
  Högst 40 % av aktuellt basbelopp
 • Stödmedlem: Baserat på omsättning
  0 –   10 MEK                    2 500 SEK/år
  10 –   50 MSEK               5 000 SEK/år
  50 – 100 MSEK               7 500 SEK/år
  100 – 500 MSEK            10 000 SEK/år
  > 500 MSEK                    15 000 SEK/år
 • Koncern: – 100% – 50% – 25% – 25%  av Serviceavgift Rörlig.
  Företag med högst omsättning betalar 100 %.
  Näst högsta omsättning betalar 50 % o s v.
 • Seniormedlem              – 1000 SEK/år

Har ni frågor runt medlemsavgifter så kontakta ordförande Leif Nilsson

ordf@svenskplast.org  eller per telefon  0733 – 301104