EU-parlamentet godkände 27 mars 2019 ett förslag till nytt EU-direktiv om förbud/minskning att ett antal engångsartiklar av plast. Detta ska nu omsättas i ett EU-direktiv som därefter blir lag i Sverige under 2021.

Beslutet är en blandning av förbud, minskning, ny märkning samt informationsåtgärder. Syftet är att  förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Beslutet finns i sin helhet här och innebär i korthet:

Minskad förbrukning

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk.
T ex: Muggar, lock och behållare för produkter avsedda att konsumeras direkt.

Begränsningar av utsläppande på marknaden

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppande på marknaden av vissa plastprodukter för engångsbruk.

T ex: Sugrör, tops, ballongpinnar, bestick och tallrikar samt produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast.
(Oxo-nedbrytbar plast = plast med tillsats av metallsalter för att påskynda nedbrytning i naturen).

Produktkrav

Plastprodukter för engångsbruk som har korkar och lock gjorda av plast ska förbli fästa vid behållaren under produktens tilltänkta användningsfas. PET-flaskor ska från 2025 vara tillverkade av minst 25% återvunnen plast.

Märkningskrav

Varje plastprodukt för engångsbruk som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning på sin förpackning eller på själva produkten som informerar konsumenterna om lämpliga avfallshanteringsalternativ.

T ex: våtservetter, sanitetsbindor och tobaksprodukter.

Utökat producentansvar

System för utökat producentansvar införs för alla plastprodukter för engångsbruk. Här ingår också kostnader för medvetandehöjande åtgärder, kostnader för insamlingen av avfall som slängs i offentliga system för insamling och kostnader för att städa upp och därefter transportera och behandla skräp från dessa produkter.

T ex: Livsmedelsbehållare är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats, våtservetter, ballonger och tobaksfilter.

Separat insamling

Separat insamling i materialåtervinningssyfte. Senast 2025 ska 77% samlas in.

T ex: Dryckesflaskor.

Medvetandehöjande åtgärder

Information till konsumenter och uppmuntra till ett ansvarsfullt beteende hos dem för att uppnå en minskning av skräp från produkter som omfattas av detta direktiv.

 

SPIF återkommer med mer information när EU-direktivet blivit till svensk lag.